Skočiť na hlavný obsah

Dnes naša budova zasvietila namodro. Podporujeme povedomie o mikrobiálnej rezistencii

Trnavská univerzita

Trnavská univerzita spolu s Fakultnou nemocnicou Trnava a laboratóriami AnalytX sa spájajú v podpore Svetového týždňa povedomia o mikrobiálnej rezistencii. Dnes v piatok 24. novembra 2023 sa preto rozsvietila budova Trnavskej univerzity namodro. Týmto aktom zdôrazňujeme, že zodpovednosť za zachovanie účinnosti antimikrobiálnych látok má v rukách každý z nás. Zároveň podporujeme uvážlivé používanie antibiotík a snažíme sa výskumom, kvalitnou diagnostikou, liečbou a prevenciou znižovať dopady antimikrobioálnej rezistencie v našom regióne.

K rozvážnemu konaniu pri narábaní s antibiotikami musíme pristúpiť zodpovedne všetci, lebo odolnosť baktérií voči antibiotikám neustále rastie. Rezistencia na antibiotiká sa netýka len pacientov hospitalizovaných v nemocniciach. Rezistentné mikroorganizmy sa už bežne vyskytujú v komunite, v potravinovom reťazci a v životnom prostredí. Slovensko je krajina s vysokým výskytom rezistentných baktérií. Dôvody sú veľmi komplexné a ak situáciu nebudeme riešiť zodpovedne, môžu sa stať infekčné ochorenia ťažko liečiteľnými až neliečiteľnými. Dnes už v mikrobiologických laboratóriách bežne detegujeme baktérie, ktoré sú citlivé len na jeden druh antibiotika. Presná diagnostika a prevencia šírenia antimikrobiálnej rezistencie je preto jediná možnosť ako hrať s mikroroganizmami aspoň vyrovnaný boj. Významná musí byť aj podpora výskumu v tejto oblasti. Práve výskumom prevencie šírenia antimikrobiálnej rezistencie sa zaoberá Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií Trnavskej univerzity.

World AMR Awareness Week

Ak chcete vedieť viac o našom výskume v tejto oblasti, vypočujte si podcast alebo prednášku, ktorá odznela v klube MENSA s prodekankou fakulty zdravotníctva a sociálnej práce RNDr. Mgr. Jaroslavou Sokolovou PhD., MPH, univ.doc., ktorá vedie Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií Trnavskej univerzity.

Svetový týždeň povedomia o mikrobiálnej rezistencii prebieha každoročne od 18. do 24. novembra. Do tejto iniciatívy sa zapájajú mnohé medzinárodné či národné inštitúcie. Úroveň mikrobiálnej rezistencie totiž stúpa celosvetovo a tak sa stáva globálnym problémom. Odborníci hovoria o „tichej pandémii“, ktorá bude mať katastrofálne následky na životy ľudí v najbližších 50 rokoch. Hlavnými dôvodmi sú najmä nadužívanie a nesprávne užívanie antimikrobiálnych látok, ale aj biocídov.