Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dnes malo byť Te Deum. Pozrite si príhovor prof. Lichnera

miloš lichnerDnes 7. mája 2020 sa mala na našej univerzite konať ďakovná bohoslužba "Te Deum" za uplynulý akademický rok. Tak, ako pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla do života univerzít, zasiahla aj do (ne)konania tejto akcie.

Dovoľujeme si vám preto priniesť pozdrav prorektora Trnavskej univerzity v Trnave pre vonkajšie vzťahy profesora Miloša Lichnera: „Usilujeme sa celostne formovať študentov prostredníctvom jezuitských vzdelávacích princípov, robiť to, čo svätý Ignác z Loyoly nazýval hľadaním Boha vo všetkých veciach. Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život, aby boli intelektuálne kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení pre zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti."

Prof. Lichner pripomína, že v tomto roku si pripomíname 385. výročie založenia našej historickej predchodkyne.