Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dnes je Svetový deň hygieny rúk. Je to základná metóda prevencie infekcií

Dnes 5. mája si pripomíname Svetový deň hygieny rúk. Hygiena rúk je základná metóda prevencie šírenia infekcii, hoci sa najviac podceňuje. Umývanie rúk nás spoľahlivo ochráni pred infekciami. Ak umývadlo nie je dostupné, dobrým pomocníkom je alkoholový dezinfekčný prostriedok. Téma hygieny rúk je mimoriadne aktuálna aj v súčasnej situácii. Pozrite si video o hygiene rúk, ktoré pripravilo Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií, ktoré pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Naše centrum môžete sledovať aj na sociálnych sieťach.