Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Databáza Gale Reference Complete

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vzhľadom na momentálnu situáciu, ktorú spôsobuje COVID 19, vydavateľstvo Gale predlžuje skúšobný prístup do databáz Gale Reference Complete až do konca júna 2020

Prístup funguje bez hesla

gale