Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ďalšie populárne Psychologické večery za nami, chystá sa ich pokračovanie

V utorok 15. októbra 2019 začalo aj tento rok na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatie „Psychologické večery v Trnave“. Prednášky boli realizované Psychologickou ambulanciou Centra podpory študentov TU, Slovenským inštitútom logoterapie, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s mestom Trnava.

Hlavným  cieľom podujatia bolo realizovať pravidelné stretnutia vo forme prednášok s orientáciou na primárnu a sekundárnu prevenciu a podporu psychického a fyzického zdravia. Zámer projektu bolo nadviazať na realizáciu projektu Psychologických večerov pre občanov mesta Trnava v roku 2018. Víziou bolo poskytnúť edukáciu zameranú na osobnostný rozvoj vo forme  populárno-odborných prednášok, s bohatou psychologickou problematikou.

15. 10. 2019 Mgr. Mário Schwarz, PhD. - Ako pristupovať k ľuďom, ktorí nás zranili

22. 10. 2019 Mgr. Lucia Záhorcová, PhD. - Odpustenie ako cesta k uzdraveniu seba a vzťahov

29. 10. 2019 Mgr. Jana Kunová, PhD. - Odkrývanie zmyslu: ako na to v konkrétnych situáciách

05. 11. 2019 Mgr. Iveta Schusterová, PhD. - Status obete trestného činu a jeho význam

12. 11. 2019 Mgr. Jana Vindišová, PhD. - Telo a duša: Psychosomatické aspekty chronických ochorení

19. 11. 2019 Mgr. Mária Kozelková, PhD. - Čo hovorí dieťa, keď vzdoruje

26. 11. 2019  PhDr. Mária Dědová, PhD. - Muž a žena: čo nás spája a rozdeľuje

3. 12. 2019 Mgr. Jana Vindišová, PhD. - Telo a duša II.: Psychosomatika v praxi.

10. 12. 2019 Mgr. Filip Uhrovič - Ako rozpoznať manipulatívne správanie

V budúcnosti plánujeme predložiť projekt na mesto Trnava a po schválení pokračovať v realizácii projektu na TU.  Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s občanmi mesta Trnava pri psychologických témach.

Autor: PhDr. Mária Dědová, PhD.