Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Bývalý rektor TU sa stal predsedom odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry

marek šmidS účinnosťou od 1. februára 2020 vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová členov Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok (odvolacia komisia). Medzi päticou odborníkov nechýba ani prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., emeritný rektor Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zároveň predsedom odvolacej komisie. 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Poslaním agentúry je napomáhať zlepšovaniu kvality vysokých škôl modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Má poskytovať zrkadlo zabezpečovania kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Nahradí tak činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

Základnými požiadavkami podmieňujúcimi akreditácie budú akreditačné štandardy, ktorých návrh bol zverejnený koncom októbra 2019 na verejné pripomienkovanie. Predpokladá sa, že konečné znenie štandardov bude zverejnené na jar 2020 a prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v druhom štvrťroku 2020.

Zdroj: Slovenská akreditačná agentúra