Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Bibliobox opäť v prevádzke

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Prinášame vám dobrú správu od 27.4.2020 môžete knihy vrátiť formou biblioboxu, ktorý bude vyprázdňovaný vždy v pondelok a štvrtok, prípadne poštou na adresu: 

Univerzitná knižnica
Trnavskej univerzity v Trnave
Hornopotočná 23, TRNAVA

dobrá správa