Skočiť na hlavný obsah

Automatizované individuálne rozhodovanie

V súlade s právnymi predpismi SR a svojimi internými predpismi na efektívne riadenie vnútorných procesov môže TU vykonávať pri spracúvaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania  v týchto prípadoch:

V súlade s uvedenými prípadmi automatizovaného individuálneho rozhodovania má každá dotknutá osoba právo:

  • požiadať o vysvetlenie, akým spôsobom je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie;
  • namietať proti konkrétnemu automatizovanému rozhodnutiu;
  • preskúmať konkrétne automatizované rozhodnutie človekom.