Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Aktualizované - EPCA - chyba v online katalógu

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

AKTUALIZÁCIA:

Problém s rokom vykazovania sa zatiaľ nepodaril odstrániť. Dočasne bola pridaná databáza EPC do OPACu Univerzitnej knižnice TU (viď obrázok). 

Naraz sa môžu použiť len tri vyhľadávacie kritériá (napr. kombinácia autor + katedra + rok vykazovania)

Po odstránení chyby v katalógu EPC vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení publikujúci,

v online katalógu evidencie publikačnej činnosti sa vyskytla chyba vo vyhľadávaní v spojitosti s rokom vykazovania 2020. Chyba bola nahlásená dodávateľovi 01.10.2020. Na jej odstránení sa pracuje. Po vyriešení vás budeme informovať.

oddelenie EPCA