Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ako zlepšiť vedecké publikovanie a komunikáciu?

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Albertina icome Bratislava, s.r.o.

ponúka možnosti ako efektívne publikovať v odbornej literatúre.

Dodáva elektronické informačné zdroje zahraničných vydavateľstiev a nástroje, 

ktoré uľahčujú sprístupnenie odbornej literatúry on-line. 

Spravuje a administratívne zabezpečuje prístupy pre inštitúcie a konzorciá.

Chcete se dozvedieť viac o e-zdrojoch a nástrojoch na ich sprístupnenie?

Ako získať čo najviac z dostupných elektronických informačných zdrojov,

ako využívať nástroje na ich správu, integráciu a efektívnejšie využívanie,

čo je nové vo svete elektronických informačných zdrojov a nástrojov?

 

Vyberte si z ponuky online seminárov:

https://www.aib.sk/seminare/