Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ako horieť a pritom nevyhorieť?

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov Trnavskej univerzity v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty TU 15. mája 2019 organizovala verejnú prednášku s názvom: Ako horieť a pritom nevyhorieť? Psychológ, mediátor Mgr. Mário Schwarz, PhD. sa venoval problematike syndrómu vyhorenia v pracovnom kontexte. Spomenul príčiny i možnosti predchádzania syndrómu vyhorenia v súvislosti somato- psycho- spirituálnej osobnosti. Upozornil na pnutie medzi optimálnym a ideálnym riešením, zmysel života, životné priority a smerodajný postoj. Na záver ponúkol psychologický test k danej téme a záujemcom poskytol svoju prednášku ako aj odporúčanú literatúru, či možnosť osobnej konzultácie.