E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Turistika 2011

Deň Trnavskej univerzity 2011

V piatok, 23.septembra 2011, sa pod záštitou rektora univerzity  uskutočnil 5.ročník celouniverzitného turisticko-športového podujatia Deň Trnavskej univerzity. Na podujatí sa zúčastnili zamestnanci zo  všetkých súčastí univerzity. Organizačný výbor ponúkol turistom 4 turistické trasy rôznej náročnosti, takže každý účastník si vybral tú svoju. Dve rôzne trasy smerovali na najvyšší vrchol Malých Karpát, jedna do jaskyne Driny a ďalšia do doliny Hlboče. Na vrchole Zárub (768 m) stálo v tomto roku veľa univerzitných turistov, vzhľadom na ideálne počasie, ktoré v minulosti turistom nežičilo. Námaha vynaložená pri zdolávaní turistických trás bola korunovaná krásnymi výhľadmi na pohorie Malých Karpát. Výborná atmosféra bola na turistických chodníkoch i v prostredí reštaurácie Koniareň, kde bol cieľ všetkých skupín a záver celého podujatia.