E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Turistika 2009

Deň Trnavskej univerzity 2009

V piatok, 18.septembra 2009, sa pod záštitou rektora univerzity  uskutočnil 3.ročník celouniverzitného turisticko-športového podujatia Deň Trnavskej univerzity. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 100 zamestnancov zo  všetkých súčastí univerzity. Vedenie univerzity zastupovali dvaja prorektori (doc. Filipek a prof. Šimovček), p, kvestorka a dekan Pedagogickej fakulty (doc. Híc). Organizačný výbor ponúkol turistom 3 turistické trasy rôznej náročnosti, takže každý účastník si vybral tú svoju. Dve rôzne trasy smerovali na najvyšší vrchol Malých Karpát. Na vrchole Zárub (768 m) stálo v tomto roku viac univerzitných turistov ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch dohromady. Za pozornosť stojí výkon vrátnika Právnickej fakulty, p.Poláčika, ktorý zvládol neľahký výstup niekoľko týždňov po operácii.

Výborná atmosféra bola na turistických chodníkoch i v prostredí Reštaurácie u Poľovníka, kde bol cieľ všetkých troch skupín. Spestrením spoločného programu boli zaujímavé súťaže, ktoré pripravili zamestnanci Pedagogickej fakulty. Príjemným oživením všetkých súťaží bola účasť Teologickej fakulty, ktorej družstvá príkladne bojovali v každej zo štyroch disciplín. Družstvá rektorátu a pracovísk brali víťazstvá v dvoch disciplínach, Pedagogická a FZaSP vybojovali po jednom víťazstve. V najsledovanejšej disciplíne - preťahovanie lanom - zvíťazilo družstvo rektorátu a CIS, ktoré opäť nenašlo premožiteľa.