Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

9. marec - dekanské voľno na všetkých fakultách

Trnavská univerzita chce umožniť svojim študentom a zamestnancom, aby mohli slobodne vyjadriť svoj postoj k aktuálnej spoločenskej situácii. 

Na všetkých fakultách našej univerzity bolo na piatkové popoludnie (9. marec 2018) udelené dekanské voľno.