Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

3. kolo ubytovávania - termín a pokyny

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 3. kolo ubytovávania začne dňa 09. 09. 2020 zasadnutím ubytovacej komisie.

Po zasadnutí ubytovacej komisie, ktorá stanoví bodové rozhranie, vzhľadom k počtu posudzovaných overených žiadostí a uvoľnených ubytovacích kapacít, Vám bude v ten istý deň na ZIMBRA2 zaslaný e-mail s termínom výberu ubytovacieho zariadenia a ďalšími pokynmi.

Predbežný termín výberu ubytovacieho zariadenia je:

10. 9. 2020 - pre 1. Bc. a 1. PO ročníky

11. 9. 2020 -  pre 1. Mgr. a vyššie ročníky

Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť pravidelnému sledovaniu svojej školskej e-mailovej schránky ZIMBRA2, všetky informácie a pokyny sú zasielané výlučne tam, aby Vám neunikli dôležité termíny!

 

     S pozdravom

     ubytovacia komisia TU