Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Zdroj: 
Akademický senát TU