Skočiť na hlavný obsah
PR
20.09.2021

Začali sme nový akademický rok 2021/2022

Slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte celebrovanou trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom a akademickou slávnosťou v sále Marianum sme na Trnavskej univerzite otvorili nový akademický rok 2021/2022. Všetky fotografie - aj z Veni Sancte, aj z akademickej slávnosti v aule Marianum - nájdete na našich sociálnych sieťach.

Veni Sancte: Stávame sa slobodnými, aby sme v dialógu pomáhali iným

Miloš Lichner SJ  (foto Barbora Likavská)Hlavným kazateľom na svätej omši Veni Sancte (odvodenej od spevu Veni Sancte Spiritus, teda Príď, Duchu Svätý) bol jezuita prof. Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity, ktorý sa pred týždňom stretol aj s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku.

Téma Františkovej návštevy - ktorý ako pápež nesie titul pontifex, staviteľ mostov - nechýbala ani v slávnostnej homílii. "Svätý Otec k nám prišiel vo veľmi komplikovanom období, keď vidíme nielen okolo seba, ale aj v našich srdciach vykopané zákopy a deliacie čiary. Samozrejme, toto sa netýka len nášho malého Slovenska, tak zvyšku Európy aj ostatného sveta. Sme rozdelení politicky, nábožensky, "vakcinačne" a ešte všelijako inak. Čo nám teda tento rímsky staviteľ mostov môže povedať do týchto našich zákopov na začiatku akademického roka?"

Prvým slovom, ktoré dominuje v pápežovom myslení a platí aj pre Trnavskú univerzitu, je dialóg, zdôraznil M. Lichner. Dialóg začína počúvaním toho druhého, aj počúvaním študentom. V našej spoločnosti existujú protiklady medzi liberálnym individualizmom a socialistickým kolektivizmom. Syntézu týchto dvoch protikladov nachádza pápež v slove solidarita. "Latinské sloveso solidare znamená posilňovať to, čo je slabé, toto je solidarita," uviedol M. Lichner.

Slová a gestá Sv. Otca sa pre nás stali obrazom toho, ako sa on dáva osvietiť Božím slovom, pripomenul kazateľ, ktorý sa venoval aj otázke slobody. "Boh je slobodný, pretože vždy chce konať iba dobro. Stávame sa slobodnými od našej neprávosti v našom srdci, aby sme solidárne a v dialógu pomáhali iným stávať sa skutočne evanjeliovo slobodnými. A tu sa spája naše poslanie hovoriť pravdu s naším životom."

 

Rektor R. Bílik: Naše výsady sú naše akademické slobody

Slávnostné otvorenie nového akademického roka pokračovalo v sále Marianum akademickou slávnosťou. Zúčastnili sa jej okrem akademickej obce aj predstavitelia spoločenského a politického života, zástupcovia mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.

René Bílik (foto Barbora Likavská)Zhromaždeniu sa osobne prihovoril rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik, ktorý pripomenul, že kvôli pandémii covid-19 sa neuskutočnilo mnoho akademických slávností a tá dnešná sa konala až po dvoch rokoch, naposledy to bolo na jeseň 2019. "Študenti, učitelia, vedecko-pedagogickí, vedecko-výskumní a umelecky tvoriaci pracovníci, taká je skladba akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. Pripomína nám, že základom fungovania a existencie našej alma mater je neoddeliteľná symbióza vzdelávania, vedeckého výskumu aj umeleckej tvorby vo vybraných študijných programoch. Cez túto symbiózu sa nám odkrývajú naše výsady, totiž naše akademické slobody."

Podľa rektora TRUNI R. Bílika nie je obsah vzdelávacej ponuky na vysokej škole daný zvonka, ale je vystavaný tvorivými pracovníkmi univerzity zvnútra. "Nie je úplne jedno, a to adresujem naším študentom, ktorú vysokú školu si pre svoje štúdium vyberú. Kvalita, o ktorej sa stále dookola hovorí, vyrastá zo schopnosti akademických pracovníkoch vysokej školy byť aj dobrými vedcami, aj dobrými učiteľmi a mať schopnosť prizvať a zainteresovať do vedeckého výskumu, do obsahu vzdelávacej ponuky i do hodnotenia tohto procesu aj svojich študentov. Základom úspešnej existencie akademickej obce je spoločný dialóg všetkých jej členov." 

Dnes sme si pripomenuli nositeľov Ceny Antona Hajduka (prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. RNDr. František Ondriska, PhD., doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.) a Ceny Martina Palkoviča (Mgr. Iveta Schusterová, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M,  prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.).

Nechýbalo ani predstavenie nových docentov, ktorých habilitovali v roku 2021. Sú nimi: doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD. (sociálna práca), doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (klasická archeológia), doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. (psychológia), doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. (systematická filozofia), doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. (pedagogika).

otvorenie nového akademického roka 2021/2022 na Trnavskej univerzite (foto Barbora Likavská)

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!