Skočiť na hlavný obsah
PR
22.06.2020

Univerzita tretieho veku: záujmové vzdelávanie, ktoré prináša osobný rast

Chceli by ste študovať jazyky, právo, psychológiu, dejiny alebo ďalšie iné programy? Ak máte viac ako 40 rokov, je tu pre vás Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave. Môžete sa na ňu prihlásiť do 31. augusta 2020.

Univerzita tretieho veku ako logické pokračovanie predchádzajúceho štúdia

Rudolf Holkovič je vyštudovaný stavebný inžinier, ktorý pracoval v stavebníctve a vo verejnej správe. Na dôchodku sa mu však obmedzil spoločenský a sociálny kontakt, na ktorý bol zvyknutý. Preto sa rozhodol tento kontakt obnoviť – prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV). Hovorí, že to bolo správne rozhodnutie: vyštudoval prácu s IT, dejiny umenia i metamorfózy antického myslenia a kultúry. Na záver získal osvedčenie o absolvovaní UTV. „Na stavebnej fakulte sme študovali aj architektúru, deskriptívnu geometriu a všeobecné dejiny stavebníctva. Štúdium na UTV v spomenutých oboroch bolo logickým pokračovaním toho, čo som štúdiom a praxou počas aktívneho veku nadobudol a čo mohol ďalej úspešne rozvíjať,“ hovorí R. Holkovič.

Podľa viacnásobného absolventa UTV je táto forma záujmového vzdelávania určená pre ľudí, ktorí majú stále záujem o aktívne dianie vo verejnom živote, sú otvorení  prijímať nové informácie a ktorí si nájdu v štúdiu naplnenie si svojich záľub a nové spoločenské a sociálne kontakty. „Ďalej pre všetkých tých, ktorí majú živý záujem o ďalšie vzdelávanie, chcú poznávať a skúsiť niečo nové čo ich vedomostne a mentálne posunie ďalej.“

Samozrejme, UTV nie je len o samotnom vzdelávaní. „Sú to aj nezabudnuteľné spomienky z exkurzií, ktoré sme absolvovali počas štúdií, osobné zážitky a ďalšie príjemné chvíle, ktoré ostávajú dlho v pamäti,“ dopĺňa R. Holkovič.

UTV ako životný program: priestor pre poznávanie, ktoré nikdy nekončí        

Rovnaké odbory ako Rudolf Holkovič – práca s počítačom, dejiny umenia, metamorfózy antického myslenia a kultúry – vyštudovala aj Mariana Koleničová, ktorá pracovala ako učiteľka biológie a chémie. UTV, na ktorej študuje už osem rokov, sa jej stalo životným programom: priestorom pre poznávanie, ktoré nikdy nekončí. Prečo na UTV vydržala tak dlho? „Chcem kvalitne tráviť voľný čas, mám potrebu spoločenského kontaktu, potrebu rozvíjať sociálne vzťahy a rozšíriť si vedomosti v oboroch, ktoré boli predmetom môjho záujme, ale v čase pracovného pomeru a iných povinností som si nenašla čas,“ odpovedá M. Koleničová.

Napriek tomu, že je tiež dôchodkyňou, neprestala sa zaujímať o svet okolo seba: študuje, sleduje dokumentárne filmy, navštevuje divadlá či iné kultúrne akcie. A na UTV si našla nových priateľov či načerpala energiu na exkurziách aj s mladšími študentmi Trnavskej univerzity. Jednoducho, UTV splnila jej osobné očakávania: kontakt so spoločnosťou ľudí rovnakých záujmov, možnosť osobnostného rastu v pokročilom veku, zmysluplné vypĺňanie voľného času...

„Univerzita tretieho veku predstavuje jednu z možností, ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Ponúka možnosť uspokojiť túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, osvojiť si prácu s počítačom, ale rovnako tiež príležitosť naučiť sa nový cudzí jazyk, prípadne sa zdokonaliť v cudzom jazyku,“ uvádza prorektorka Trnavskej univerzity pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu Zuzana Nevolná. „Predstavuje kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy. Poskytuje pocit užitočnosti a sebarealizácie.“

Aktívni ľudia si môžu doplniť profesijný životopis

„Zmysluplné trávenie voľného času“ opakuje ako dôvod, prečo študovať na UTV, aj Miriam Rašmanová, ktorá už stihla vyštudovať (okrem riadneho druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore špeciálna pedagogika a vychovávateľstvo) aj psychológiu a angličtinu a momentálne je zapísaná na dejiny umenia. Napriek tomu, že je mladá invalidná dôchodkyňa, patrí medzi aktívnych ľudí, rada číta, chodí do prírody, má rada zvieratá. UTV jej ponúkla nové priateľstvá, nové vedomosti a nový pohľad na rôzne veci. „Pre študujúcich, ktorí sú pracovne činní, môže byť tiež prínosom získané osvedčenie napríklad z trojročného štúdia cudzieho jazyka, ktoré sa môže stať prílohou k ich profesijnému životopisu,“ dopĺňa Z. Nevolná.   

Ďalším študentom UTV je senior Arpád Matejka, pôvodným poslaním priemyselný energetik. Na UTV najprv vyštudoval „zdravý životný štýl“, momentálne sa venuje psychológii, ktorá patrí medzi trojročné študijné programy.  „Poznatky z týchto odborov už nepotrebujem z hľadiska môjho veku na kariérny postup, ale mi pomáhajú na formovanie komplexnej osobnosti,“ hovorí A. Matejka.

Na UTV mu vyhovuje, že prednášky sú zrozumiteľné a stretávajú sa na nich ľudia, ktorí sa zaujímajú o otázky súčasneho digitálneho sveta. „Štúdium ma prinútilo osvojiť si digitálnu komunikáciu a tak si udržať informačné tempo získavania poznatkov prostredníctvom nových technológií. Počas štúdia v oboch odboroch som získal a stále získavam mnoho podnetov ku svojej tvorbe od kolegov-spolužiakov a ich životné skúsenosti sú bohatým zdrojom k literárnym príbehom. Štúdium na UTV odporúčam každému, kto si chce predlžiť mladosť a keď mi bude dopriate, tak ešte do deväťdesiatky veku chcem absolvovať ďalšie  štúdium v oblasti histórie a umenia,“ vraví A. Matejka.

Ako sa prihlásiť na Univerzitu tretieho veku

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite je prioritne určená pre seniorov, ale máme viacero študentov aj z mladších vekových skupín, hovorí Z. Nevolná. Študujúcim sa môže stať každý, kto dosiahol úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vek nad 40 rokov. Invalidným dôchodcom môže byť udelená výnimka z veku. UTV doteraz absolvovalo 1 039 študentov.

V novom akademickom roku 2020/2021 UTV otvára študijné programy anglický, nemecký a francúzsky jazyk, etika, psychológia, metamorfózy antického myslenia a kultúry, dobrovoľníctvo v komunite, archeológia, dejiny a umenie v Trnave, dejiny práva na území SR, ochrana práv jednotlivca v medzinárodnom a európskom práve, pozemkové právo, dedičské a rodinné právo, sociálne a medicínske právo, správne a trestné právo, základy teórie práva a ústavného práva, základy práce s PC, práca s PC – základy Wordu, práca s PC – základy Excelu, integrácia Wordu a Excelu, práca s PC – základy práce s obrázkami a fotografiami.

Dĺžka štúdia je 1-3 roky podľa zvoleného vzdelávacieho programu. Vyučovanie prebieha formou siedmich prednášok počas semestra, výučba jazykov sa koná dokonca až 12-krát, vždy popoludní pravidelne v tom istom čase. V sobotu sa nevyučuje. Prednášky začínajú koncom septembra resp. začiatkom októbra v zimnom semestri a vo februári, resp. v marci v letnom semestri.

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek nad 40 rokov. Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie odbory UTV nekonajú. Nezabudnite sa prihlásiť do 31. augusta 2020. 

Koľko uchádzačov UTV prijme? „V jazykových a počítačových vzdelávacích programoch prijímame 10-15 študentov, v jednoročných vzdelávacích programoch z práva 18-35 študentov, v  ostatných vzdelávacích programoch 10-35 poslucháčov,“ spresňuje Anna SkupinováCentra celoživotného vzdelávania na Trnavskej univerzite.

„Doterajší priebeh UTV možno hodnotiť pozitívne, o čom svedčia aj počty jej absolventov, ich kladné reakcie, ako aj záujem stále nových uchádzačov,“ približuje prorektorka Trnavskej univerzity Zuzana Nevolná, podľa ktorej má univerzita aj samotní pedagógovia záujem pokračovať v Univerzite tretieho veku. „Aj na budúci akademický rok sme pripravili viacero nových zaujímavých vzdelávacích programov. Stačí si ich len preštudovať na stránke univerzity a určite si každý vyberie. Budeme sa na nových študentov tešiť!“

foto: TU/Barbora Likavská, archív A. Matejku a R. Holkoviča

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!