Skočiť na hlavný obsah
Karl Popper, Ján Letz
02.11.2022

Z archívov: Medzinárodná pomoc a uznanie Trnavskej univerzite

trnava university

Tridsiate výročie Trnavskej univerzity prináša množstvo zaujímavých nálezov v našich archívoch. Jedným z nich je aj podporný list významného mysliteľa západnej civilizácie Karla Poppera, filozofa, ktorý 30. decembra 1992 vyslovil pomoc a podporu pre novú katedru filozofiu. Jeho list bol na hlavičkovom papieri prestížnej London School of Economics and Political Science.

Karl Popper

Karl Popper: Exciting Venture of Trnava University

Dear Dr. Hajduk,

we have been interested to read of the project to revive the University of Trnava, and to institute a programme for teaching in the Humanities. We are especially interested in Trnava University’s proposals for a philosophy department that will be responsive to new ideas in philosophy.

We should like to offer the University our help in the form of advice, and also of visits when we are in the neighbourhood. Perhaps we could work out together a form of long-term cooperation that would be useful to philosophy department but also in bringing international recognition to Trnava University.

Please, let us know what kind of assistance would be most useful. We shall certainly follow the future of Trnava University with great interest, and hope to take a part in this exciting venture.

Your sincerely,

Karl Popper

Pozrite si náš nový film Malý Cambridge: o 30 rokoch obnovenej Trnavskej univerzity

Medzinárodná pomoc a uznanie Trnavskej univerzite

Významný anglický filozof vedy Sir Karl Popper z londýnskej univerzity /The London School of Economics and Political Science/, ktorý sa nedávno dožil požehnaných 91 rokov, ako aj iní významní vedci z tejto univerzity /D.Wiggins a I.Berlin/ prejavili osobitný záujem o rozvoj mladej Trnavskej univerzity, najmä o rozvoj filozofie, a podávajú jej svoju pomocnú ruku.

Karl Popper ako niekdajší profesor na viedenskej univerzite, dobre vie, čo znamenala slávna trnavská univerzita pre Slovákov i pre strednú Európu. Vyslovil názor, aby sa na novej Trnavskej univerzite postupne sformovala katedra filozofie, ktorá by nadviazala na slávnu filozofickú tradíciu jej menovkyne /pripomeňme si len také osobnosti európskeho formátu, akými nesporne boli Martin Sentiváni, Andrej Jaslinský, Ján Ivančič, Anton Revický a Ján Horváth/, a stala sa tak ohniskom slobodnej tvorby a šírenia nových ideí, úplne oslobodených „od komunistického nánosu“. /pozri rozhovor s K.Popperom v The Times z 27. januára 1993/.

Nezávislá Trnavská univerzita takto dostáva veľkú šancu rozvíjať progresívne alternatívy filozofického myslenia predovšetkým v intenciách „filozofie vekov“ /philosophia perennis/, ktoré sa môžu opierať o kresťanskú tradíciu Slovenska, no najmä o tradíciu bývalej jezuitskej Trnavskej univerzity.

Ján Letz

ján letz