Skočiť na hlavný obsah
PR
10.01.2022

V tomto roku oslávime 30. výročie obnovenia Trnavskej univerzity

30 výročie Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita v tomto roku oslávi okrúhle výročie svojho obnovenia. Slovenská národná rada k 25. marcu 1992 obnovila Trnavskú univerzitu a znovu otvorila k 1. júlu 1992. Akademický senát TU zriadil 1. septembra 1992 fakultu humanistiky a pedagogickú fakultu.

Neskôr do zväzku univerzity pribudli fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce (1994), teologická fakulta so sídlom v Bratislave (1997) a právnická fakulta (1998).

"Rok 2022 je pre nás aj rokom jubilejným. Pripomenieme si totiž tridsiate výročie obnovenia Trnavskej univerzity a verím, že toto jubileum budeme môcť aj dôstojne osláviť radom podujatí, ktoré pripravujeme," vyhlásil rektor prof. René Bílik vo svojom novoročnom príhovore. "Základy našej univerzitnej tradície, uložené v hĺbke uhorských a slovenských dejín, dokážeme tvorivo zužitkovať."

Na začiatku nového kalendárneho roka predstavuje Trnavská univerzita logo 30. výročia, ktoré nás bude sprevádzať. Na vertikále prebieha časové obdobie, ktoré je pretnuté symbolom X - Christos - vychádzajúceho z nášho loga, ktorému dominuje hlava Ježiša Krista. Celá priamka je rozdelená na šesť častí, ktoré evokujú pomyselné cípy erbu mesta Trnava. Štylistické X sú prevzaté z loga Trnavskej univerzity, aby pootočené dávali číselné vyjadrenie rímskych tridsať. Logo funguje buď samostatne alebo v kombinácii so súčasným znakom Trnavskej univerzity.

30 výročie Trnavskej univerzity