Skočiť na hlavný obsah
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity
26.06.2023

Vytváranie konzorcií: Neistotu prináša legislatíva a financovanie

René Bílik

Spájanie, zlučovanie či iná forma užšej spolupráce vysokých škôl na Slovensku naďalej budí záujem médií. Prinášame vám aktuálny pohľad rektora Trnavskej univerzity profesora Reného Bílika na túto tému.

Integrácia vysokých škôl formou konzorcií je zámer, ktorým sa modifikuje tá časť Plánu obnovy a odolnosti, ktorá hovorila o spájaní vysokých škôl do jedného subjektu (splynutím, resp. zlúčením). Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sú pripravené zareagovať na pripravovanú výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zapojiť sa do nej a vytvoriť spoločný subjekt – konzorcium dvoch vysokých škôl. Povinnou súčasťou projektového zámeru je tvorba spoločných študijných programov a spoločná vedecko-výskumná činnosť. V tých oblastiach teraz pripravujeme na spoločných rokovaniach projekt. O konkrétnych pracoviskách a odboroch je ešte predčasné hovoriť.

Konzorciá univerzít: Spájanie tvorivosti

Obe trnavské vysoké školy majú fakulty a pracoviská, ktoré sú jedinečné a ich činnosť sa navzájom neprekrýva, no máme aj pracoviská a programy, ktoré sú, ak to nazeráme optikou integračného zámeru, duplicitné. Práve tam teraz zvažujeme spájanie tvorivých síl – učiteľských a vedeckovýskumných. Znova v tejto fáze príprav nie je možné menovať konkrétne odbory a pracoviská.

Trnava: Vznikne univerzitné centrum

Trnava je starobylé univerzitné centrum. Historická Trnavská univerzita, k odkazu ktorej sa hlásime a z odkazu ktorej čerpáme svoj hodnotový základ, vznikla v našom meste už v 17. storočí. Integrácia oboch univerzít vytvorí z Trnavy tretie najväčšie a najvýznamnejšie univerzitné centrum na Slovensku. Bude disponovať (aktuálne) viac než 12-tisíc študentmi s perspektívou rastu. Integráciou, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, získame možnosť na rekonštrukciu a budovanie vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry, teda perspektívu rozvoja. To všetko v prospech kvalitnej vzdelávacej a výskumnej ponuky, teda v prospech študentov. Pravdaže, ide o významný ekonomický a kultúrny príspevok do kvality života v meste a v celom Trnavskom samosprávnom kraji.

spájanie univerzít v trnave (foto Barbora Likavská)

Benefity pre študentov

Študenti budú študentmi významného vysokoškolského centra s bohatou vzdelávacou ponukou, so šancou študovať a bývať v dôstojných priestoroch, v meste, ktoré má študentov rado a v regióne, ktorý ich dokáže absorbovať aj po skončení štúdia. Tým, že vytvoríme predpoklady pre kvalitný vedecký výskum, ktorý je nevyhnutnou podmienkou kvalitnej vzdelávacej ponuky, otvára sa študentom priestor pre získanie kvalitného vzdelania v bohatej ponuke študijných programov, vyskladanej z ponúk oboch integrujúcich sa univerzít.

Úskalia konzorcií: Legislatíva a financovanie

Problémom zostáva legislatíva. Zákon o vysokých školách síce ráta s tvorbou konzorcií (napokon obe naše univerzity sú zakladajúcimi členmi nateraz jediného konzorcia registrovaného podľa zákona o vysokých školách, a to Konzorcia slovenských univerzít U10+), nie je však k dispozícii odpoveď na otázku, ako budú takto vzniknuté subjekty (konzorciá) financované. To je ale kľúčová otázka, pretože ak majú vniknúť integrované pracoviská (a nielen vedecko-pedagogické, ale aj tie, ktoré poskytujú služby – knižnice, technické pracoviská, autodoprava a pod.), tak práve financovanie či nejasnosti okolo neho zneisťujú všetkých, ktorí sa o takúto spoluprácu uchádzajú.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.