Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
12.12.2022

Trnavská univerzita bola najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v novovekom Uhorsku

henrieta žažová

Aby sme porozumeli Trnavskej univerzite, treba ísť ku koreňom. O takmer štyri storočia sa v čase prenesieme s PhDr. Henrietou Žažovou, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity.

Do akej histórie siahajú dejiny vysokoškolského vzdelávania v Trnave?

Prvý pokus o založenie vysokej školy v Trnave je spätý s menom ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha. V roku 1558, keď už bola zlúčená mestská škola s kapitulskou školou, požiadal cisára o možnosť udeliť absolventom tejto vyššej školy titul bakalára a magistra. Žiaľ, cisár neodsúhlasil túto jeho žiadosť. O niekoľko rokov neskôr potom vznikol najstarší bohoslovecký seminár na našom území, takzvaný Oláhov seminár pre kňazov Ostrihomského arcibiskupstva, ktorý však existoval len do konca 16.storočia.

Kedy prichádza na svetlo sveta Trnavská univerzita?

V roku 1635 bola založená z iniciatívy ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaňa Trnavská univerzita s dvomi fakultami, filozofickou a teologickou fakultou. Tieto boli zverené jezuitskej reholi. Neskôr v roku 1667 pribudla právnická fakulta, ktorá bola zverená nielen jezuitskej reholi, ale fungovala aj v spolupráci s Ostrihomskou kapitulou, ktorej členovia tu prednášali svetské právo, kým jezuiti kánonické právo. A až v roku 1770 bola otvorená posledná lekárska fakulta, vtedy už poštátnenej univerzity.

peter pazmany (foto TRUNI Barbora Likavska)

Vieme niečo viac o význame pôvodnej alma mater?

Historická Trnavská univerzita bola najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v novovekom Uhorsku. Jej poslucháči a profesori hľadali odpovede na najdôležitejšie, najhlbšie otázky týkajúce sa zmyslu života. Či už filozofia, ktorá sa zaoberala otázkami pozemského života, teológia sa zaoberala otázkami nadpozemského života, čiže transcendentnom. Rovnako právo, ktoré sa zase zaoberalo spôsobom usporiadania spoločnosti, čiže spravodlivým spôsobom života na základe právneho poriadku. Ako aj lekárska fakulta, ktorá sa zaoberala fyzickým zdravím, čiže ochranou života.

Všetky tieto štyri odbory sú vlastne základné odbory klasickej univerzity a tvoria piliere západnej civilizácie. Tieto boli rozvíjané aj na Trnavskej univerzite, okrem toho v 18. storočí nastal aj veľký rozvoj prírodných vied, a to i  v Uhorsku. Špecializovali sa vedné odbory a napríklad aj na Trnavskej univerzite boli položené základy matematiky, astronómie, botaniky, ale aj historiografie, či výskumu domáceho právneho systému.

Poslucháči a profesori starobylej Trnavskej univerzity hľadali odpovede na najdôležitejšie, najhlbšie otázky týkajúce sa zmyslu života.

V Trnave vydržala pôsobiť 142 rokov.

Trnavská univerzita bola presťahovaná v roku 1777 do staronového centra Uhorska, do Budína. A to na príkaz a nariadenie samotnej panovníčky Márie Terézie. Takým najdôležitejším aspektom, ktorý hovoril v neprospech Trnavy, bol rozvoj lekárskych vied. Totiž Trnava nedisponovala dostatočným množstvom možností a príležitostí pre rozvoj klinickej praxe a praktickej výučby budúcich medikov.

Stefaneum (foto TRUNI Barbora Likavska)

Ako sa v Trnave prejavil odchod univerzity?

Keď Trnava stratila status univerzitného mesta, veľmi rýchlo nastal úpadok, ekonomický, vzdelanostný i kultúrny. Magistrát mesta vyslal za cisárom niekoľko delegácii so žiadosťou o umiestnenie aspoň jednej z fakúlt v Trnave, čo sa však nestalo.

Boli tu ešte nejaké pozostatky akademického života?

Ešte niekoľko rokov, do roku 1784, tu existovala kráľovská akadémia s filozofickou a právnickou fakultou. Tie sa však odsťahovali do Bratislavy. Až v polovici 19. storočia bol založený kráľovský učiteľský ústav pod gesciou rímskokatolíckej cirkvi. V druhej polovici 20. storočia bola do Trnavy umiestnená Pedagogická fakulta Univerzity Komenského až do roku 1985, keď sa do jej priestorov nasťahovala súčasná Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity. A pedagogická fakulta sa presťahovala do Bratislavy.

V Trnave nastali podmienky na obnovenie Trnavskej univerzity až po novembri 1989, po Nežnej revolúcii, keď bola obnovená Trnavská univerzita v duchu kresťanských ideálov klasickej univerzity.

Ako je to s univerzitou dnes?

Súčasná Trnavská univerzita je pokračovateľkou svojej historickej predchodkyne. Všetky fakulty rozvíjajú vlastne vedné disciplíny v moderných podmienkach, ktoré sa pestovali už na pôvodnej univerzite. A vlastne istým spôsobom nadväzujú na výsledky novovekej univerzity, či už ide o filozofiu alebo teológiu, ktorá je rovnako ako v minulosti zverená jezuitskej reholi. Takisto fakulta zdravotníctva a sociálnej práce nadväzuje na činnosť lekárskej fakulty, právnická fakulta rozvíja právne vedy a pedagogická fakulta je tiež akýmsi pokračovateľom filozofickej fakulty, pretože v minulosti sa na historickej filozofickej fakulte pripravovali aj učitelia.

forum academicum (foto TRUNI Barbora Likavska)

A čo Forum Academicum?

Budovy historickej Trnavskej univerzity spolu s Kostolom sv. Jána Krstiteľa s budovami seminárov a konviktov teda internátov vytvárajú na Slovensku jedinečný architektonický komplex, ktorý nemá na Slovensku obdobu a je vlastne skvostom barokovej a klasicistickej architektúry.

Obnovená univerzita spolu s dvomi fakultami spoluvytvára univerzitné námestie Forum Academicum, ktoré sa formovalo a vytváralo do súčasnej podoby v 17. a 18. stom storočí. Čiže je súčasťou priestoru, ktorý aj v minulosti slúžil akademikom, , pre najvyššie vzdelávacie účely. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce priamo sídli v budove, ktorá bola postavená pre lekársku fakultu a univerzita vlastní aj budovu jedného z konviktov, tzv. Adalbertinum, ktoré sa v súčasnosti rekonštruuje pre potreby moderného vzdelávania.

Žijeme nielen z materiálneho, ale aj duchovného odkazu pôvodnej Trnavskej univerzity?

Tak v minulosti, ako aj v súčasnosti je naša univerzita zameraná na rozvoj humanitných vied, čiže jej centrom je človek, na ktorého sa zameriava, a najvyššie hodnoty ako ľudskosť a múdrosť. Rozvíja sa tu nielen intelekt, ale aj kreativita, tvorivosť študentov, je podporovaný rozvoj telesných a duševných schopností, a to v nových podmienkach, keď fungujú športové kluby, umelecké kluby, pastoračné centrum a podobne.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.