Skočiť na hlavný obsah
PR
06.02.2024

Všetko o prijímačkách na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce

FZSP TRUNI Trnava, zdravotnícka škola trnava, trnavská univerzita

Nastal čas prihlášok na vysoké školy na Slovensku. Postupne vám predstavujeme naše fakulty, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Po filozofickej a pedagogickej prišiel rad aj na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorá svojou činnosťou odkazuje na pôvodnú Trnavskú univerzitu. Už v roku 1769 tu totiž pôsobila lekárska fakulta. Študovať tak budete v 250-ročnej budove, ktorá nezabúda na svoje korene.

Základná charakteristika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  • Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví, ale aj v chorobe, v núdzi, v sociálnych problémoch sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, jeho rodiny, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.
  • Sme renomovanou vzdelávacou inštitúciou, nadväzujúcou na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635 a našim poslaním je nielen plnenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale, ako akademická inštitúcia, plníme aj svoje poslanie na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom.
  • Produkujeme nové vedecké poznatky na základe nami vykonávaného výskumu a dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké výsledky aplikujeme do výučby v akreditovaných študijných programoch. Vzhľadom k našim výborným výsledkom vo vede a výskume sa opakovane umiestňujeme na prvom mieste v rebríčku zdravotno-sociálnych fakúlt na Slovensku.
  • Máme nielen rozsiahlu medzinárodnú vzdelávaciu a vedeckú spoluprácu, ale tiež riadime svoje vlastné pracovisko v Afrike (Keňa - Kwale). Význam afrických pracovísk, v ktorých vyvíjame svoje aktivity (Južný Sudán, Keňa) je však nielen odborný, ale tiež – v zhode s našimi princípmi a hodnotami – hlboko humanitárny.
  • Vzhľadom k trvalej pozornosti, ktorú venujeme skvalitňovaniu štúdia, bola Trnavskej univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label, a tak môžu naši absolventi úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.
  • Uznávame humanistické princípy, rešpekt k ľudskej dôstojnosti, rešpekt k ľudstvu „bez adjektív“.
  • Uznávame kresťanské hodnoty, ako sú solidarita, spoločné dobro, altruizmus, nadväzujeme na tie najlepšie tradície európskeho myslenia, filozofie, kultúry.
  • Ako fakulta vysokej školy, v súlade s historickým poslaním univerzít, uznávame hodnotu slobodného hľadania a nachádzania pravdy, a to pedagógov spolu so študentmi. Sme školou modernou, ale rešpektujúcou a udržujúcou akademické tradície.

Telemedicínske centrum Trnava

Prečo študovať na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta ponúka študijné program v oblasti zdravia a sociálnej práce, ktoré sú dnes veľmi dôležité oblasti pre spoločnosť. Absolventi sú uplatniteľní na trhu práce a nemajú problém sa zamestnať v odbore, ktoré ukončili v niektorom z ponúkaných študijných programov fakulty.

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni:

FZSP ponuka programov 2023

Počet študentov:

Na FZaSP študuje v akademickom roku 2022/2023 920 študentov z toho:

 v bakalárskom stupni štúdia – 689 študentov

v magisterskom stupni štúdia – 204 študentov

v doktorandskom stupni štúdia – 27 študentov

Počet absolventov:

Na FZaSP úspešne absolvovalo štúdium v roku 2022 247 absolventov z toho:

v bakalárskom stupni štúdia – 158 absolventov

v magisterskom stupni štúdia – 81 absolventov

v doktorandskom stupni štúdia – 8 absolventov

Priebeh prijímacieho konania:

Všetky potrebné informácie o podmienkach prijatia a forme prijímacieho konania nájdu uchádzači o štúdium na našej webovej stránke a tiež na Portáli vysokých škôl.

 

Cena prihlášky:  40 eur

Kontakt pre uchádzačov:

Uchádzači o štúdium sa môžu obrátiť na vedúcu príslušnej katedry, prípadne na študijné oddelenie.

 

 

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.