Skočiť na hlavný obsah
CVTI SR, PR
13.10.2021

Trnavská univerzita posilňuje svoju vedeckú integritu. Pristúpila k národnému dokumentu

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument, ktorý v utorok 12. októbra 2021 podpísal na Bratislavskom hrade rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik.

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami. Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce.

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia tejto vedeckej integrity majú riešiť otvoreným a transparentným spôsobom. Pretože kvalita výskumu je jednoznačne spojená s najvyššou úrovňou vedeckej integrity. A pretože len etický výskum môže byť excelentný.

Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na SlovenskuKvalitatívna odlišnosť interných smerníc a kódexov, etické komisie tvorené len pre riešenie konkrétneho vedeckého podvodu či absencia týchto komisií. Takýto odraz súčasnej situácie s vedeckou integritou u nás nie je uspokojivý a neprospieva ani zapájaniu sa slovenských výskumníkov do Európskeho výskumného priestoru (ERA) či rámcových programov EÚ. Európa prikladá etickým otázkam vo výskume mimoriadnu dôležitosť a aktuálne to deklaruje aj Slovensko.

Predstavitelia širokej akademickej obce a vedecko-výskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci. Z pozície zástupcov inštitúcií, ktoré reprezentujú, sa preto rozhodli dobrovoľne pristúpiť k plneniu záväzkov definovaných v pripravenom národnom dokumente Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Aktuálne to verejne potvrdilo slávnostným podpisom v reprezentatívnych priestoroch galérie na Západnej terase Bratislavského hradu tridsať signatárov vrátane štatutárneho zástupcu Trnavskej univerzity v Trnave prof. Reného Bílika. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. 

Signatári sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazali plniť štyri konkrétne záväzky definované v deklarácii. Sú to: (1) zabezpečiť najvyššiu úroveň kultúry vedeckej integrity, (2) realizovať vzdelávanie na podporu správnej praxe, (3) riadiť sa transparentným, spravodlivým a efektívnym systémom a (4) vytvoriť Národnú etickú komisiu.

Zároveň signatári podporili Národný etický kódex vedeckej integrity a Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia pravidiel vedeckej integrity. Národný dokument pre podporu vedeckej integrity je „sprievodcom“ na ceste, ako u nás zaviesť príslušné opatrenia do praxe a monitorovať ich aplikáciu. 

Spracované podľa tlačovej správy CVTI SR.
 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.