Skočiť na hlavný obsah
Nicole Makóová, predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity
04.10.2022

Študenti zorganizovali Minifestival príležitostí

Minifestival príležitostí

V utorok 27. septembra 2022 sme pre študentov, no najmä pre prvákov, prichystali welcome day, ktorý sme pomenovali Minifestival príležitostí. Názov sme zvolili na základe hlavnej myšlienky tohto dňa: ukázať študentom všetky príležitosti, ktoré im štúdium na Trnavskej univerzite ponúka. My v Študentskej rade, veríme tomu, že život na univerzite by nemal byť iba o štúdiu, ale študenti by sa mali rozvíjať aj skrz rôzne mimoškolské aktivity. Práve tieto aktivity a organizácie sú skvelým nástrojom pre náš osobnostný a sociálny rozvoj. Preto sme sa rozhodli všetky tieto príležitosti odprezentovať v jeden deň na jednom mieste.

Podujatie sa začalo o 13:00 úvodným slovom predsedníčky Študentskej rady Nicole Makóovej, nasledoval príhovor rektora Trnavskej univerzity prof. Reného Bilíka a príhovor nášho hlavného sponzora JUDr. Mareka Šmid, LLB (Hons).

Nicole Makóová, JUDr. Marek Šmid

Pri príchode bol pre prvákov prichystaný welcome drink a pre všetkých študentov možnosť zakúpenia lístkov na večernú párty a tombolu.

Na prvom poschodí boli pripravené stánky so všetkými rôznymi organizáciami, do ktorých sa študenti môžu zapojiť, prípadne sa mohli informovať o činnosti daných organizácií. Zodpovedné osoby v každom stánku boli pripravené odpovedať na všetky otázky a dotazy. Zároveň mal každý stánok k dispozícii informačný leták či menšie darčeky v podobe pier, zvýrazňovačov, zakladačov, zošitov, kníh atď., ktoré si študenti mohli vziať so sebou.

Minifestival príležitostí

O aké príležitosti (stánky) išlo?

  1. 1. Študentská rada Trnavskej univerzity a jej záujmové kluby. V stánku ŠRTU boli zároveň zodpovedané aj dotazy týkajúce sa Akademického senátu, fakultných senátov, Študentskej rady vysokých škôl, redakčnej rady Univerzitného časopisu Universitas Tyrnaviensis, Ubytovacej komisie a Internátnej rady Študentského domova Petra Pázmaňa;
  2. 2. ERASMUS a Erasmus student network;
  3. 3. ELSA Trnava a ich fakultný časopis Corpus Delicti;
  4. 4. Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TRUNI;
  5. 5. Univerzitné pastoračné centrum;
  6. 6. Nezisková organizácia Metoikos, ktorá sa zaoberá integráciou zahraničných študentov do univerzitného prostredia;
  7. 7. Študentská platforma Naša právnická.

Minifestival príležitostí

Okrem toho, študenti mohli navštíviť chill-out zónu, v ktorej prebiehali živé vystúpenia. Prvým vystúpením bola diskusia o Erasme, v ktorej moderátorka Daniela Hrušovská vyspovedala Teréziu Maštalírovú (FZaSP) a Benjamína Böhma (PF) o ich skúsenostiach s Erasmom.

Následne Ing. Eva Matejovičová Filipová vysvetlila študentom ako postupovať v prípade záujmu o prihlásenie sa na Erasmus mobility. Nechýbali ani prednášky o zabezpečovaní kvality na vysokých školách od dr. Adriany Krupovej a študentky Nelky Kováčovej.

Ing. Eva Matejovičová Filipová

Na záver si študentka Dominika Matulová pripravila workshop na tému “Ako na time-management”. Všetky vystúpenia boli veľmi interaktívne a študenti sa mohli kedykoľvek pýtať otázky. Nechýbalo ani skvelé občerstvenie (hotdogy, bagety, redbully…) a ako pamiatku na tento uvítací deň sa študenti mohli pofotiť vo fotokútiku či vyzdobiť si svoju vlastnú plátenú TRUNI tašku. Toto všetko bolo k dispozícii, samozrejme, zadarmo.

Minifestival príležitostí

Našou obľúbenou časťou bol však rámik s nápisom “Čo očakávam od života na TRUNI”, do ktorého študenti napísali mnoho krásnych odkazov.

O 17:00 sme prvákov rozdelili do skupín podľa fakúlt a začal sa sprievod Trnavou, počas ktorého sme navštívili obľúbené zástavky trnavských študentov, kde na nich čakali tiež mnohé networkingové aktivity. Napríklad U právnika bol prichystaný zábavný kvíz, v ktorom sa mohli dozvedieť niečo nové o Trnave či o našej alma mater. Počas sprievodu mali prváci možnosť bližšie sa spoznať so svojimi novými spolužiakmi. No a večer sme sa stretli všetky skupiny a spolu aj so staršími študentmi zakončili tento deň veľkou párty…

Minifestival príležitostí

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli na ktorúkoľvek časť programu a dúfame, že ste boli spokojní. Tešíme sa vašej odozve a je to motivácia pre nás tvoriť a organizovať ďalšie projekty.