Skočiť na hlavný obsah
Predsedníctvo akademického senátu TRUNI
03.02.2021

Predsedníctvo akademického senátu nesúhlasí s cieľmi pripravovanej novely

Vyhlásenie Predsedníctva Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za zachovanie akademickej samosprávy

Predsedníctvo  Akademického  senátu   Trnavskej   univerzity  v Trnave   zásadne   nesúhlasí s medializovanými cieľmi pripravovanej novely zákona o vysokých školách, pretože obmedzenie právomocí akademickej samosprávy nemá a v žiadnom prípade nemôže mať vplyv na zlepšenie kvality vysokého školstva, ktoré je postavené na pilieroch akademickej slobody a autonómie.

Charakter súčasného zákona o VŠ odráža ideály a ciele slobodnej verejnosti a odkazu Novembra 89. Ciele zákonov sledujú úmysly zákonodarcov a tie po rokoch totality a normalizácie akcentovali samosprávny charakter vysokých škôl, ich apolitickosť, nezávislosť a autonómiu. Len v takom prostredí je možné akademicky tvoriť, kriticky myslieť a slobodne bádať. V súčasnosti badať tendencie, ktoré agresívne popierajú kľúčový charakter školstva po roku 1989, a to v období, keď slovenská spoločnosť zápasí s obmedzeniami vyplývajúcimi z núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Zachovanie politickej autonómie vysokého školstva na Slovensku v žiadnom prípade nemá byť len v záujme akademikov, ale všetkých, ktorí vstupujú do prípravy legislatívnych dokumentov a tým priamo ovplyvňujú jeho kvalitu a smerovanie.

Akademická obec už viackrát v minulosti pomohla obhájiť výdobytok Novembra 89 a je na to pripravená aj v súčasnosti. Uprednostňuje však tvorivý dialóg, ktorého zmyslom bude skutočné zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a nie zmena jeho podstaty. Úlohou vedenia rezortu školstva je zabezpečenie dôstojných podmienok fungovania a rozvoja vysokého školstva, ktoré nájdu odozvu v zvýšenej konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl.

Predsedníctvo Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave sa plne stotožňuje so stanoviskom Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 29. 1. 2021 a s uznesením Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 2. 2. 2021.

 

Predsedníctvo AS TU v Trnave, 3. februára 2021

 

K dispozícii aj PDF súbor na stiahnutie.