Skočiť na hlavný obsah
Ivan Iľko
24.04.2022

Prečo som sa rozhodol pre Trnavskú univerzitu

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Doktorand Ivan Iľko pôsobí na Katedre biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Je predsedom občianskeho združenia Zóny bez pesticídov, ktoré umožňuje mestám a verejnoprávnym zariadeniam znižovať chemické zásahy pri údržbe zelene. Okrem toho vynašiel antikameru, čo je kryt umožňujúci, aby pred webkamerou nebolo možné zaznamenávať akýkoľvek obraz odohrávajúci sa pred počítačom. Prečo sa rozhodol pre štúdium na TRUNI?

Kam po strednej škole?

Obdobie konca strednej školy môže pôsobiť trochu frustrujúco, opúšťame spolužiakov, kamarátov, nami poznané prostredie a vyberáme si miesto, ktoré sa nám počas štúdia na vysokej škole stane naším „druhým domovom“. Mnohí vopred vedia, aká univerzita, mesto alebo profesia ich oslovila. Tí, ktorí to nevedia sú pod väčším tlakom a rozhodujú sa. Tretiu skupinu ľudí, do ktorej som patril aj ja, tvoria ľudia, ktorí vedia čo v živote chcú, tvrdo na tom pracujú, no neuspejú. Nepríjemný pocit zlyhania, opúšťanie sa a sklamanie je nevyhnutné. Na druhej strane cieľavedomosť prekoná neúspech a začne sa kalkulácia možností.

O výbere rozhodlo hodnotenie ARRA

Klamal by som, keby som tvrdil, že mojou prioritnou voľbou bola Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU). Dokonca mi ani samotná Trnava nebola sympatická, aj napriek tomu, že som ju nepoznal. Všetko sa zmenilo, keď mi osud zamiešal karty. Vízia mojej vysnívanej budúcnosti padla a rozhodol som sa pre štúdium biológie a chémie, ku ktorej som mal vždy blízko. Nakoľko bola PdF TU opakovane hodnotená ako najlepšia pedagogická fakulta agentúrou ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra), rozhodol som sa pre ňu. Výberom tejto školy sa otvorila kapitola môjho života, o ktorej som vôbec netušil.

Ivan Iľko

Fakulta nás podporuje po všetkých stránkach

Ocitol som sa v neznámom meste, v ktorom som nikoho nepoznal. Štúdium bolo náročné, no i napriek tomu ma bavilo. Vďaka motivácii a nesmiernej podpore zo strany pedagógov, som v sebe objavil záujem o vedu a akademický svet. Fakulta mi vždy zabezpečila materiálne a priestorové podmienky na realizáciu akéhokoľvek projektu alebo výskumnej práce, ktorú som chcel realizovať. Zároveň ponúka aj možnosti financovania výskumných projektov. Je nesmierne motivujúce, dostať podporu a odborné smerovanie každej vašej myšlienky. Taktiež je úžasné spoznať odborníkov, ktorí objavujú, kladú si zaujímavé otázky a hypotézy a rozširujú vedecké poznanie.

Univerzita ponúka množstvo športových, kultúrnych a vzdelávacích činností

Aj napriek náročnosti štúdia som mal vždy dostatok času na život mimo fakultu, ktorý je v Trnave skvelý. Univerzita ponúka množstvo športových, kultúrnych a vzdelávacích činností, ktoré môžete využiť. Nakoľko rád športujem a som spoločensky založený, počas môjho štúdia som spoznal množstvo ľudí, s ktorými som v kontakte dodnes. Počas štúdia som nemal problém nájsť si aj prácu a získať ďalšie zručnosti a skúsenosti z biznisového a neziskového sektoru.

Pevne verím, že sa v budúcnosti stanem členom fakulty, ktorý bude rovnako tak inšpirovať a viesť študentov ku krajšiemu a užitočnému životu.

Aby som nehovoril len pozitívne skúsenosti, rozhodne som sa názorovo nestretol so všetkými vyučujúcimi a taktiež som pochopil, že aj medzi vysoko inteligentnými a inšpirujúcimi ľuďmi narazíte na rôzne formy nežiaducej agresivity v medziľudských vzťahoch. Aj napriek čiastočne negatívnym skúsenostiam, ktoré prevýšili tie pozitívne, som sa rozhodol pokračovať na doktorandskom stupni štúdia a pevne verím, že v budúcnosti sa stanem členom fakulty, ktorý bude rovnako tak inšpirovať a viesť študentov ku krajšiemu a užitočnému životu.

Trnava

Trnavu som si nesmierne obľúbil

Keby som na konci strednej školy vedel, čo ma v Trnave, ktorú som si nesmierne obľúbil čaká, rozhodne by som nebol frustrovaný z toho, že mi nevyšli moje pôvodné plány a určite by som sa tešil na nový život v Trnave. Myslím si, že všetko čo v živote plánujeme, sa môže v okamihu zmeniť, je len na nás, ako to príjmeme a v konečnom dôsledku zvládneme, ako sa z toho dokážeme poučiť a ktorým smerom sa ďalej vyberieme. Ja osobne vám všetkým štúdium na PdF TU môžem len odporúčať a verím, že sa spolu stretneme.

Vyšlo 23.2., akt. 24.4.2022.

trnavska univerzita 30 rokov

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.