Skočiť na hlavný obsah
PR
17.01.2024

Pozývame vás na Deň otvorených dverí. Hlavný program prebehne 24. januára

deň otvorených dverí na trnavskej univerzite 2024, truni, DOD, kam po strednej, kam na vysokú, trnava

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí na všetkých fakultách Trnavskej univerzity v stredu 24. januára 2024. Čo vám ponúkame?

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

dod fzsp truni 2024

Počas DOD trnavská fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka bohatý program všetkých katedier. 

Napríklad na budúcich ošetrovateľov čakajú prezentácie, návšteva Telemedicínskeho simulačného centra aj pohľad samotných študentov. Kolegovia z verejného zdravotníctva okrem študijného programu predstavia Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu aj Centrum podpory a ochrany zdravia a prakticky priblížia antropometrické merania. Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve začne DOD na fakulte a v laboratóriách a presunie sa aj do pracovísk Fakultnej nemocnice v Trnave. Sociálna práca doobeda predstaví všetky štyri študijné programy a poobede pozývajú na kávu a čaj.

Viac informácií o Dni otvorených dverí na FZSP nájdete na facebookovom profile fakulty.

Teologická fakulta

dod tftu tf truni 2024

Teologická fakulta, ktorá sídli v centre Bratislavy, je pre záujemcov o štúdium prístupná taktiež v stredu 24.1.2024. 

Návštevníci budú mať možnosť diskutovať so študentami a pedagógmi o atmosfére, možnostiach a skúsenostiach so životom na vysokej škole

Jezuitská teologická fakulta v Bratislave ponúka okrem štúdia teológie (Bc./Mgr.) aj program profesionálneho sprevádzania - counseling (Bc). Za posledných 25 rokov u nás úspešne zavŕšilo štúdium viac než 1200 absolventov. Nachádzajú uplatnenie ako vedeckí pracovníci, projektoví manažéri, pracovníci v kresťanských, rozvojových a humanitárnych organizáciách, učitelia, sociálni pracovníci, treťosektoroví špecialisti, kreatívci, či pastorační pracovníci. 

DOD na teologickej fakulte: 

9:30   - privítanie účastníkov a krátky príhovor
          - prehliadka priestorov fakulty
11:30 - spoločná diskusia a prezentácia možností štúdia

Počas celého dňa budú učitelia teologických a counselingových študijných programov k dispozícii k individuálnym rozhovorom so záujemcami.

Filozofická fakulta

dod ff truni 2024

Filozofická fakulta otvorí svoje brány v stredu 24. januára. Pre uchádzačov je pripravený blok prezentácií o fakulte a predstavenie jednotlivých katedier formou zaujímavých popularizačných prednášok o umení, archeológii alebo filozofii:

9.00-9.15      Otvorenie a príhovor dekana FF TU                                                                                       

9.15-9.30      Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity

9.30-9.50      Mgr. Michal Franko, PhD., univer. doc. (katedra histórie): "Právo výčapu alkoholických nápojov v malokarpatských mestách"                                                                        

9.55-10.15    Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. (katedra klasickej archeológie): "Hroby a poklady Rimanov a Germánov na Slovensku"                                                                               

10.20-10.40  Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univer. doc. (katedra politológie): "Volebné systémy a mágia čísiel"                                                                   

10.45-11.00  Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity 

11.05-11.25  Martina Mrázová M.A. (katedra dejín a teórie umenia): "Posledné obrazy: Eschatológia a Apokalypsa v stredoveku a dnes"                                                                                

11.30-11.50  Mgr. Michal Zvarík PhD. (katedra filozofie): "Kynická filozofia a súčasnosť"                                                                                

11.55-12.15  Mgr. Lenka Diener PhD., Mgr. Martin Fero PhD. (katedra sociológie):  "Sociológia v teréne: za hranicami tabuliek a grafov"                                                                                

12.20-12.40  doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. (katedra psychológie):  "Príčiny a dôsledky šírenia dezinformácií"                                                                          

12.45-13.00  Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity 

13.05-13.25  Mgr. Katarína Karabová, PhD. (katedra klasických jazykov): "Latinčina, známa neznáma"                                                                         

13.30            Ukončenie                          

 

Pedagogická fakulta

deň otvorených dverí na pedagogickej fakulte 2024

Chceš sa stať učiteľom, sociálnym pedagógom, vychovávateľom, tlmočníkom posunkového jazyka alebo študovať anglický jazyk? Vyber si najlepšiu pedagogickú fakultu na Slovensku! Spoznaj nás pri svojej návšteve: o 9.00 hod. a o 10.00 hod. je privítanie na fakulte a stretnutie s vedením; prezentácia katedier je o 9.30 hod. a 10.30 hod.; prehliadka priestorov do 12.00 hod. Fakulta vystaví potvrdenie o účasti na DOD a ak si podáte prihlášku ešte v ten deň, získate zľavu 10 eur.

Právnická fakulta

deň otvorených dverí na právnickej fakulte, právo, trnava, trnavská univerzita

MÁŠ ZÁUJEM ŠTUDOVAŤ PRÁVO?

Príď na Deň otvorených dverí, radi Ťa na fakulte privítame, aby si sa aj Ty mohol stať naším študentom v akademickom r. 2024/25. Dozvieš sa všetko o prijímacích skúškach a štúdiu na fakulte. 

 

deň otvorených dverí na právnickej fakulte, právo, trnava, trnavská univerzita