Skočiť na hlavný obsah
doc. JUDr. Peter Varga, PhD., predseda akademického senátu
09.12.2022

Oznámenie o verejnom vypočutí kandidátov/kandidátok na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

V zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 13. decembra 2022 (utorok) v čase od. 9:00 hod. uskutoční v rokovacej miestnosti rektora TU, na 1. poschodí budovy na Hornopotočnej 23 v Trnave.                

verejné vypočutie kandidátov/kandidátok

na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave zvolených Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave a navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Navrhovateľ

Kandidát / Kandidátka

Poznámka

čas

Slovenská rada rodičovských združení

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

9:20

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu (BPI)

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Kandidát AS TU

9:40

Občan, demokracia a zodpovednosť

Mgr. Janka Debrecéniová, Mjur, PhD.

Kandidátka študentskej časti AS TU

10:00

Zastavme korupciu

Mgr. Marianna Leontiev

Kandidátka študentskej časti AS TU

10:20

Predsedníctvo SAV

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

10:40

Prestávka 11:00 do 11:20 hod.

Asociácia pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

Kandidátka ministra ŠVVaŠ SR

11:20

 

Mgr. Stanislav Daniel

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

11:40

Slovenská akadémia vied

Mgr. Martin Venhart, PhD.

Kandidát AS TU

12:00

 

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

12:20

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. József Berényi

Kandidát AS TU

14:00

Časový limit na vypočutie jedného kandidáta/jednej kandidátky je stanovený na 20 minút. V prvej časti vypočutia má kandidát/kandidátka priestor na svoje predstavenie, vrátane predstavenia svojej motivácie kandidovať do Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave, v druhej časti bude nasledovať priestor pre kladenie otázok členov/členiek akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, zástupcov/zástupkýň Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako aj verejnosti.

Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave a riadi ho predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Link na priamy prenos: https://youtu.be/DJ12QW7caeQ  

Link na prenos na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave: https://www.truni.sk/news/verejne-vypocutie-kandidatov-spravna-rada-13122022  (platný od 13.12.2022)

Otázky prostredníctvom Slido: https://app.sli.do/event/bonibDetJTNmquQK2ady1e  

Link na pripojenie prostredníctvom MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVjMGVjZWEtODJiNS00N2Y1LWIxN2EtNmRiOTVjNWIzMDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%229dfb4404-d485-4fe6-bfc2-42e6879431d6%22%7d

 

v Trnave dňa 9. decembra 2022

Peter Varga

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.