Skočiť na hlavný obsah
PR
13.12.2022

Záznam: Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Trnavskej univerzity (13. decembra 2022)

Sledujte záznam verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady Trnavskej univerzity (13. decembra 2022). 

Program bol nasledovný: 

Navrhovateľ

Kandidát / Kandidátka

Poznámka

čas

Slovenská rada rodičovských združení

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

9:20

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu (BPI)

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Kandidát AS TU

9:40

Občan, demokracia a zodpovednosť

Mgr. Janka Debrecéniová, Mjur, PhD.

Kandidátka študentskej časti AS TU

10:00

Zastavme korupciu

Mgr. Marianna Leontiev

Kandidátka študentskej časti AS TU

10:20

Predsedníctvo SAV

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

10:40

Prestávka 11:00 do 11:20 hod.

Asociácia pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

Kandidátka ministra ŠVVaŠ SR

11:20

 

Mgr. Stanislav Daniel

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

11:40

Slovenská akadémia vied

Mgr. Martin Venhart, PhD.

Kandidát AS TU

12:00

 

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Kandidát ministra ŠVVaŠ SR

12:20

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. József Berényi

Kandidát AS TU

14:00