Skočiť na hlavný obsah
PR
18.09.2023

Nový akademický rok nebude obyčajný, ale bude úspešný

Nový akademický rok na Trnavskej univerzite nebude obyčajný, ale bude úspešný

Tradičným Veni Sancte a slávnostným zhromaždením akademickej obce 18. septembra 2023 vstúpila Trnavského univerzita do nového, v poradí už 32-ého akademického roka. „Začínajúci sa akademický rok nebude úplne obyčajný, no verím, že bude úspešný,“ hovorí profesor René Bílik, ktorý je poverený výkonom funkcie rektora.

Kľúčová udalosť: Pracovná skupina pre akreditáciu

Trnavská univerzita ešte pred rokom zosúladila svoje študijné programy a odbory so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). „Na základe nášho oznámenia z minulého roka o tom, že sme zosúladili svoj vnútorný systém kvality so štandardmi akreditačnej agentúry, nám práve agentúra oznámila, že nás navštívi jej pracovná skupina. Bude to v čase od 2. do 6. októbra 2023. Pre univerzitu je to, dovolím si povedať, kľúčová udalosť začínajúceho sa akademického roka,“ informuje R. Bílik.

Ako vysvetľuje poverený rektor, od hodnotenia agentúry závisí existencia študijných programov a oprávnení na habilitačné a inauguračné konania a budúca možnosť kreovať si vo vlastnej kompetencii nové študijné programy, meniť či rušiť tie staré.

Konzorcium s UCM aj voľba rektora

„Druhým významným medzníkom bude zavŕšenie našej snahy o získanie prostriedkov na rozvoj univerzity z Plánu obnovy a odolnosti na základe projektu integrácie našej alma mater s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave formou konzorcia. Úspech tohto projektu otvorí novú kapitolu v histórii vysokoškolského vzdelávania v Trnave a pre vyše 12-tisíc študentov zatraktívni študijnú ponuku i študentský život v meste,“ nazdáva sa R. Bílik.

René Bílik

Univerzitu čaká onedlho voľba nového rektora. Volebné zhromaždenie sa opätovne stretne už 16. októbra 2023. „Je nevyhnutné túto procedúru úspešne ukončiť a pre univerzitu zabezpečiť na najbližšie štyri roky stabilné vedenie. Hádam sa volebnému zhromaždeniu voľba čoskoro podarí,“ vyslovil sa R. Bílik, ktorému končí mandát 31. decembra 2023. „Z naznačeného sa ukazuje, že začínajúci sa akademický rok nebude úplne obyčajný, no verím, že bude úspešný.“

Aktívni študenti

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj oceňovanie šikovných a aktívnych študentov, ktorí šíria dobré meno Trnavskej univerzity. Cenu rektora za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti a reprezentovanie TRUNI prevzali Helena Jucková, Viktória Orbánová, Martina Ďuračková, Saskia Szökeová, Alica Struková, Nicole Makóová, Nina Kelemenová, Daniela Hrušovská, Veronika Hrošová a Benedikt Kočamba, SVD.

Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 90% poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite, ktorá do nového akademického roka 2023/2024 vstupuje s najvyšším počtom študentom za posledných sedem rokov. Zatiaľ neoficiálne údaje hovoria o viac ako 5 700 študentoch, čo predstavuje o tisícovku viac ako na začiatku posledného štvorročného funkčného obdobia v roku 2019, keď na univerzite študovalo 4671 mladých z celého Slovenska. 

Všetky fotografie zo slávnostného otvorenia nového akad. roka 23/24 nájdete na tomto odkaze. V prípade ďalšieho použitia, prosíme, uveďte ako zdroj TRUNI/Barbora Likavská. Ďakujeme!