Skočiť na hlavný obsah
PR
18.04.2024

Nina Kelemenová: Trnavská univerzita nám dáva priestor rásť

Nina Kelemenova

Nina Kelemenová je študentkou 2. ročníka magisterského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V roku 2023 získala ocenenie Cenu rektora za šírenie dobrého mena alma mater. Aktívne sa podieľa na priebehu Dňa právnej pomoci v priestoroch právnickej fakulty venovaného bezplatnej právnej pomoci občanom Trnavy. Spolu s Nicole Makóovou založila začiatkom roka 2023 mládežnícke, europeistické a nestranícke občianske združenie Európsky potenciál, ktoré spája mladých ľudí a šíri povedomie o Európskej únii, jej hodnotách, princípoch a napredovaní. Čo si myslí o štúdiu u nás? Dozviete sa priamo od Niny.

Ako na horskej dráhe

Myslím, že štúdium na Trnavskej univerzite, konkrétne na právnickej fakulte, som si celých päť rokov užívala. Občas to bola, ako sa hovorí, tak trochu “horská dráha”, ale to k tomu predsa patrí. Ak by som si mohla vybrať univerzitu či fakultu druhýkrát, bola by to opäť právnická fakulta v Trnave. TRUNI nám neponúka iba obohacujúce semináre či prednášky, ale dáva nám aj priestor rásť. Samozrejme akademicky, ale i ako osobnosti.

Na TRUNI máme množstvo rôznych aktivít, do ktorých sa môžu študenti zapájať, zaujímavé prednášky mimo povinnej výučby a konkrétne na našej fakulte máme možnosť sa zapájať aj do simulovaných súdnych sporov či argumentačných debát, čo je naozaj veľkým prínosom nielen v akademickej sfére, ale i kariérnej či osobnostnej. Prostredníctvom aktivít, ktoré TRUNI či naša fakulta ponúka, sa vždy naučíte vidieť veci z rôznych pohľadov, naučíte sa komunikovať, porozumieť a spoznáte pri tom skvelých ľudí. 

Nina Kelemenová (foto TRUNI/Barbora Likavská)

Štúdium ako pevný základ do budúcna

Štúdium mi jednoznačne poskytlo silný základ v odbore do budúcnosti - prostredníctvom rôznych stáží, ktoré naša fakulta poskytuje, som nadobudla praktické skúsenosti na základe už dovtedy získaných teoretických znalostí zo školy, ktoré som následne v praxi mohla a vedela aplikovať.  

Okrem získaného kvalitného vzdelania a neustále rozvíjajúceho kritického myslenia nemôžem nespomenúť, že mi štúdium na TRUNI dalo aj silné a krásne priateľstvá. Nebola to pre mňa iba budova, do ktorej som si prišla odsedieť prednášky a semináre, ale bolo to pre mňa miesto, kde som spoznala kvalitných, šikovných, cieľavedomých a nesmierne inšpiratívnych a dobrých ľudí. Či to už boli prednášajúci, študenti alebo ktokoľvek z prostredia univerzity alebo fakulty, spoločne sme všetci vytvárali príjemné podporujúce prostredie, do ktorého som sa vždy na začiatku akademického roka rada vrátila.

Takže si myslím, že po piatich rokoch si odnášam naozaj krásne spomienky a nezabudnuteľné momenty, na ktoré budem vždy rada spomínať. 

Univerzita nebola pre mňa iba budova, do ktorej som si prišla odsedieť prednášky, ale miesto, kde som spoznala kvalitných, šikovných, cieľavedomých a nesmierne inšpiratívnych a dobrých ľudí.

Právu by som sa určite chcela venovať aj v budúcnosti. Momentálne však plánujem ešte chvíľu zotrvať v akademickom prostredí a zvažujem doktorandské štúdium v zahraničí. Je to práve z dôvodu, že si myslím, že od začiatku štúdia sme boli obklopení naozaj kvalitnými vyučujúcimi so správnym hodnotovým a morálnym kompasom, ktorí ma inšpirovali odovzdávať múdrosti, ktoré sme sa naučili my, ďalším študentom a študentkám.

A taktiež za mojím rozhodnutím stojí aj moja zvedavosť spoznávať nových ľudí, nové prostredie, kultúru či chuť sa vzdelávať a prekonávať svoje “osobné výzvy”. 

Nina Kelemenová (foto TRUNI/Barbora Likavská)

Voľný čas: Pri dobrej káve

Začiatkom minulého roka sme spolu s kamarátkou a spolužiačkou Nicole Makóovou založili občianske združenie Európsky potenciál, takže môj čas a energia momentálne putuje najmä týmto smerom. Okrem toho sa venujem svojej rodine, trávim čas so svojimi najbližšími pri dobrej káve a taktiež rada trávim voľný čas čítaním dobrých a pekných knižiek.