Skočiť na hlavný obsah
PR
15.11.2021

Lingua Latina, lingua franca: Bez latinčiny sa nedá hovoriť o historickej Trnavskej univerzite

Erika Juríková, foto: Barbora Likavská

V aktuálnom kalendárnom roku, ktorý sa blíži k svojmu záveru, sme si pripomenuli 385 rokov od založenia našej prechodkyne, historickej Trnavskej univerzity. O tomto výročí sa zhovárame s doc. Mgr. Erikou Juríkovou, PhD., vedúcou Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

V našom rozhovore, ktorý si môžete vypočuť aj na Youtube, sa dozviete, že: 

  • zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň bol jedným z najvýznamnejších cirkevných hodnostárov, žiaľ, nedosiahol, aby sa stala pápežskou univerzitou,
  • niektorí bádatelia spochybňujú existenciu Universitas Istropolitana, 
  • historická Universitas Tyrnaviensis nebola školou len pre vyvolených, sformovala sa na nej historická či filozofická škola, ktoré boli schopné konkurovať ostatným univerzitám,
  • súčasťou filozofie bola aj prírodná filozofia, ktorú je pre nás dnes matematikou, 
  • univerzita musela opustiť Trnavu v roku 1777 z politických dôvodov,
  • vedecký a duchovný odkaz historickej Trnavskej univerzity je veľmi živý, nedá sa ale skúmať bez znalosti latinčiny.

Latinčina fungovala ako lingua franca, čiže ako jazyk, ktorý spájal konfesie, národnosti, štáty, prepájal vzdialené regióny. Latinčina bola top jazykom až do polovice 19. storočia. Porevolučná eufória ju priniesla späť na osemročné gymnáziá.

Kto je docentka Erika Juríková?

Pracuje ako pedagóg na funkčnom mieste docenta pre odbor klasické jazyky. Zameriava sa na písomníctvo latinského stredoveku a novolatinské písomníctvo uhorskej proveniencie s akcentom na produkciu historickej Trnavskej univerzity. Ďalším smerom záujmu je tradícia antiky v novších historických obdobiach a odraz grécko-latinskej vzdelanosti v súvekej písomnej produkcii. Publikačné aktivity smerujú tiež k propagácii antiky a grécko-latinskej kultúry a literatúry u odbornej i laickej verejnosti.

Vyšlo pôvodne 15. decembra 2020. Aktualizované 15. novembra 2021.

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Chcete študovať klasické jazyky? Navštívte webstránku našej katedry.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!