Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Láska k blížnemu je nadradená akýmkoľvek ideológiám

Pred sedemdesiatimi rokmi sa uskutočnil tzv. Prešovský sobor. Vtedajšia štátna moc ním na dlhé roky zakázala Gréckokatolícku cirkev. Barbarsky tým pošliapala slobodu  myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Mnohí gréckokatolícki kňazi a biskupi skončili v leopoldovskom väzení. Medzi nimi aj biskup Pavol Peter Gojdič, ktorý v ňom pred šesťdesiatimi rokmi zomrel.

Dňa 25. mája 2020 sa pod záštitou predsedu NR SR Borisa Kollára uskutočnia dve podujatia venované tejto významnej osobnosti: odhalenie pamätnej tabule prešovskému biskupovi blahoslavenému P. P. Gojdičovi OSBM, Spravodlivému medzi národmi, vo väznici v Leopoldove. 

V ten istý deň bude poobede prebiehať online konferencia o živote blahoslaveného biskupa P.P. Gojdiča a o dialógu medzi kresťanmi a židovskou komunitou. Vystúpia na nej renomované osobnosti zo Slovenska a zahraničia.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Židovsko-krestanské štúdiá na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave. Odhalenie tabule sa uskutoční aj za účasti rektora TU prof. Reného Bílika

O židovsko-kresťanskom dialógu sa zhovárame s Igorom Rintelom, podpredsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Igor Rintel

Pondelkové podujatie nesie názov Otvárame dvere. V čom vidíte jeho význam?

Otvárame dvere je dlhodobý projekt napĺňajúci ciele katolícko-židovského dialógu. Jeho súčasťou sú spoločné katolícko-židovské podujatia, vzdelávacie aktivity a prednášky. Pondelková konferencia je jedným z podujatí projektu Otvárame dvere.

Ako dnes vyzerá židovsko-kresťanský dialóg? 

Židovsko-kresťanský dialóg sa zintenzívnil a prehĺbil najmä v ostatných piatich až šiestich rokoch. Pravdou však je, že dlhých sedemdesiat rokov bol značne utlmený a pasívny. Jedným z jeho podôb je prehlbovanie poznania medzi katolíkmi a židmi v podobe projektu Otvárame dvere. Zintenzívnením dialógu sme si uvedomili, že existujú tri okruhy tém. Prvé sú tie, ktoré nás odlišujú (napríklad náboženské dogmy). Tieto témy vôbec neotvárame, teda nie sú predmetom dialógu.

Druhým okruhom sú témy, o ktorých dialóg prebieha, avšak pohľady kresťanov a židov sú na ich podstatu odlišné (napríklad vnímanie konania niektorých protagonistov kresťanských cirkví počas druhej svetovej vojny).

Tretím okruhom sú témy, na ktorých sa zhodneme. S veľkou radosťou môžem konštatovať, že práve tretí tematický okruh je najväčší, v porovnaní s ním sú prvé dva tematické okruhy úplne zanedbateľné. Práve tento tretí okruh tvorí podstatu židovsko-kresťanského dialógu. Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav trvalo udržateľného zbližovania.

Pavol Gojdič, foto: WikipediaV pondelok odhalíte v Leopoldove pamätnú tabuľu biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Kto je dnes pre židovskú náboženskú obec Pavol Gojdič?

Už dnes považujú židia biskupa Gojdiča za „svätého človeka“. A to nie z teologického pohľadu, ale z hľadiska úcty, ktorú si zaslúži. Zachránil mnohých Židov pred istou smrťou, ohrozil vlastný život, a tým svetu ukázal, že láska k blížnemu je nadradená akýmkoľvek ideológiám.

V pondelok si okrem P. Gojdiča pripomeniete aj Prešovský sobor spred 70 rokov, ktorým malo dôjsť k pravoslavizácii gréckokatolíkov. Prečo na takéto udalosti nezabúdať?

Existuje veľa dejinných udalostí, ktoré priniesli židom utrpenie. Preto sme citliví na bezprávie, šliapanie po ľudských právach a prenasledovanie ľudí z ideologických a náboženských dôvodov. Biskup Gojdič bol štátnou mocou prenasledovaný v tom čase, keď si komunistický režim opäť vzal na mušku židov a videl v nich pôvodcov zla (napríklad proces so Slánským). Biskup Gojdič však zaplatil za svoju náboženskú príslušnosť a za nezlomnosť svojho presvedčenia tým najcennejším - svojím životom.

Jedna z tém online konferencie je pravá a žitá nádej gréckokatolíkov a židov. V čom vidíte túto nádej? 

Prečo je v dnešnej dobe slovo nádej kľúčové? Nádej sme totiž získali prehĺbením a zintenzívnením židovsko-kresťanského dialógu. Práve táto nová jeho kvalita nám ukázala, že stojíme na začiatku dlhého obdobia harmonických a konsolidovaných vzťahov. Preto je slovo úplne nádej na mieste.

foto: Unsplash, UZZNO, Wikipedia 

Pocta biskupovi Gojdičovi, výsledok dialógu židov a kresťanov

Vyberáme najzaujímavejšie myšlienky, ktoré zazneli 25. mája 2020:

kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so židmi: "S hlbokou radosťou sa zamýšľam nad súčasnými pozitívnymi vzťahmi medzi židovským ľudom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Tešia ma neutíchajúce snahy o prehĺbenie priateľstva a porozumenia medzi oboma náboženskými tradíciami. V tejto súvislosti vítam iniciatívu, ktorou sa vzdáva pocta biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý pôsobil za čias nacizmu a ostáva v pamäti vďaka svojmu úsiliu o záchranu židovských životov počas šoa. Na pamiatku jeho odhodlania mu v roku 2007 Pamätník holokaustu Jad Vašem udelil titul „Spravodlivý medzi národmi“.

Boris Kollár, predseda NR SR: Biskup Gojdič aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku už boli rehabilitovaní. Ale výročie tzv. Prešovského soboru, ktorý zinscenovala vtedajšia štátna moc, nám poskytuje príležitosť urobiť ešte jedno gesto, ktoré sa malo uskutočniť už oveľa skôr. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti výročia 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 60. výročia mučeníckej smrti jej biskupa Pavla Petra Gojdiča v tejto väznici, vyjadrujem Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, reprezentovanej jej najvyššími predstaviteľmi, oficiálne ospravedlnenie za protizákonné a nedemokratické postavenie mimo zákona.

Ospravedlňujem sa tiež všetkým slovenským občanom, ktorým štátna moc odňala práva, ukradla majetok, zbavila dôstojnosti a vzala to najcennejšie -  život.

Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí: Na mieste jeho tragického skonu dnes predstavitelia kresťanov/katolíkov? a židov prejavujú úctu k symbolu človečenstva. Po ich boku, najvyšší predstaviteľ zákonodarnej  moci na Slovensku vyslovil po prvýkrát slová ospravedlnenia za činy zneužitej štátnej moci. To, že dnes kresťania/katolíci a židia stoja vedľa seba vďačíme kresťansko-židovskému dialógu, ktorý je intenzívnejší a plodnejší ako kedykoľvek predtým. Práve dialóg  je kľúčové slovo - umožňuje neustále zbližovanie a nachádzanie takých tém, ktoré nás spájajú. A je ich veľmi veľa. Biskup Gojdič mal odvahu vystupovať proti obom totalitným režimom, ktoré sme na Slovensku zažili. Dnes máme, žiaľbohu, aj v národnej rade aj mimo nej vášnivých obhajcov a obdivovateľov týchto režimov. A preto aj dnes potrebujeme výrazné osobnosti s vlastnosťami biskupa Gojdiča, pretože nesmieme dopustiť, aby sa história zopakovala a aby sa zlo opäť ujalo moci.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!