Skočiť na hlavný obsah
PR
12.07.2021

Každý má svoje chyby, no práve vďaka tomu je jedinečný

Samota je škodlivá. Majú s ňou skúsenosti aj naši študenti, ktorí sa v uplynulom akademickom roku vzdelávali dištančne. Pandémia samoty neobišla dokonca ani študentov psychológie, hovorí tretiačka na bakalárskom stupni Daniela Jenisová, ktorá sa popri štúdiu na Trnavskej univerzite angažuje aj v Slovenskej asociácii študentov a absolventov psychológie.

Vnútorne rozoberám každú situáciu

Prečo ste sa rozhodli študovať psychológiu?

Rozhodnutie prišlo už niekedy koncom základnej školy. Vždy som bola typ človeka, ktorý nad všetkým veľa premýšľa a vnútorne rozoberá každú situáciu. Začalo ma zaujímať, aká je vlastne moja osobnosť, prečo v niektorých situáciách reagujem tak ako reagujem, a ako by som určité udalosti mohla zvládať lepším spôsobom. Odpovede na moje otázky som hľadala najmä na internete. Psychologické osobnostné testy ma úplne pohltili a psychológia ma začala fascinovať tak, ako žiadna iná veda.

Prečo ste si vybrali štúdium práve na Trnavskej univerzite?

K Trnavskej univerzite ma priviedla náhoda. Pôvodne som chcela študovať v Česku, no na školu som prijatá nebola. Iné mestá na Slovensku ma veľmi nezaujali, takže Trnava bola mojou jedinou možnosťou. No som za to vďačná.

Aké je vôbec uplatnenie psychológov?

Psychológovia sa vyskytujú v rôznych oblastiach. Uplatnenie sa dá nájsť v poradenstve, psychoterapii, v klinickej, školskej, pracovnej, dopravnej, športovej, forenznej psychológii, vo vedeckom výskume a iných oblastiach.

O čom je psychológia – o porozumení mozgu, správania, motivácie? O snahe pochopiť dušu a duševné prežívanie?

Z môjho pohľadu o všetkom, čo ste uviedli. Najjednoduchšia definícia psychológie znie, že je to veda o prežívaní a správaní. Ide však o veľmi širokú vedu, ktorá má mnoho smerov. Vďaka psychológii môžeme skúmať mozog, prežívanie a správanie človeka, či hlbšie uvažovať o samotnej existencii a o zmysle tejto existencie. Môžeme zostať v rovine vedeckej, no i praktickej. Možností je veľa.

Samota je škodlivá

V súčasnosti sa okrem covidu hovorí aj o iných pandémiách, napríklad o pandémii samoty. Mnoho ľudí bolo izolovaných mimo rodinu a prácu, nestretali sa často ani s najbližšími. Dá sa nejako odstrániť pandémia samoty? Je samota vôbec škodlivá?

Odpoviem z pohľadu študenta, keďže odborníkom nie som. Myslím si, že pandémia samoty nás študentov v čase covidu zasiahla veľmi intenzívne. Väčšina z nás sa cítila byť izolovaná. Veľmi dlhú dobu sme celé dni trávili na online prednáškach za notebookmi, s minimálnou alebo žiadnou sociálnou interakciou mimo domova. Často som počas pandémie rozmýšľala nad tým, ako sa musia cítiť ostatní študenti, keď my, študenti psychológie, ktorí by sme mali byť čo najviac informovaní o tom, ako sa starať o svoje duševné zdravie a ako sa postaviť k náročnej situácii, máme ťažkosti. Spájala nás však jedna skutočnosť, a to, že sme v tom boli všetci spolu. Aj mimo pandémie covid-19 neustále rastie počet ľudí, ktorí sa cítia osamelo, depresívne, a majú psychické ťažkosti. Samota je veľmi škodlivá, podľa vedeckých štúdií súvisí s predčasnou úmrtnosťou, s horším fyzickým a psychickým zdravím. Jej výskyt sa určite úplne odstrániť nedá, existujú však spôsoby, ktorými sa môžeme chrániť. A to je najmä dostatok sociálnej interakcie, život v prostredí, v ktorom cítime podporu, mať rodinu či priateľov, ktorým sa môžeme vyrozprávať. Nie každý však takéto možnosti má, a pokiaľ nevie nájsť cestu zo svojej samoty, psychológ mu určite pomôže.

Pandémia samoty nás študentov v čase covidu zasiahla veľmi intenzívne. Väčšina z nás sa cítila byť izolovaná.

Sú aj iné pandémie, na ktoré by mal svoju pozornosť zamerať práve psychológ?

Určite by sa malo venovať viac pozornosti tomu, ako sociálne siete a mobilné aplikácie menia naše vnímanie. Pokiaľ sme na sociálnych sieťach, každý deň sme vystavení enormnému množstvu reklám a digitálne upravených fotiek, ktoré často nezodpovedajú vzhľadu skutočnej osoby. Všímam si, že mnoho osôb, najmä mladých dievčat a žien, nedokáže odlíšiť realitu a upravené fotky, na základe čoho si následne utvárajú nereálne požiadavky v rámci toho, ako by mali vyzerať. To môže viesť k narušenému vnímaniu vlastného tela, zníženému sebavedomiu a iným psychickým ťažkostiam. Preto je dôležité, aby sme sa aspoň z času na čas dokázali odpútať od sociálnych sietí a venovali viac času vzťahom a skutočným ľuďom. Každý má svoje chyby, no práve vďaka tomu je každý z nás jedinečný. Ďalšou súčasnou pandémiou môže byť šírenie nepodložených presvedčení, najmä konšpiračných a pseudovedeckých, ktoré sú mimoriadne populárne a zasahujú aj do politiky. Tejto téme sa však zo strany slovenských vedcov venuje dostatočná pozornosť, čo vnímam pozitívne.

Aké sú predpoklady na štúdium psychológie?

Máte nejakú oblasť psychológie, ktorej by ste sa rada neskôr profesionálne venovali?

Rada by som sa venovala poradenstvu a psychoterapii. Aj iné oblasti sú pre mňa veľmi zaujímavé, sama sa však vidím najmä v poradni.

Kto je vhodný na štúdium psychológie? Sú nejaké predpoklady, ktoré by uchádzač o tento odbor mal mať?

Z môjho pohľadu by malo ísť o človeka, ktorý je prirodzene zvedavý a vnímavý. Pokiaľ ide o konkrétne osobnostné predpoklady, medzi študentmi psychológie nájdete široké spektrum ľudí. Viac introvertovaní či extrovertovaní, veľmi dôslední, či bezstarostní. Otázkou však je, v akej oblasti budú pracovať, v niektorých sa vyžaduje viac empatie a chápavosti, v iných, napr. vo vedeckom prostredí, ide najmä o objektivitu. Určite však nejde o jednoduché štúdium, a preto je potrebné mať v prvom rade zapálenie, trpezlivosť a vidieť v psychológii zmysel.

Ste členkou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie. Načo je táto asociácia? Aké aktivity vykonáva?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, teda SAŠAP, je občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku od roku 2009. Združuje študentov a absolventov psychológie na rôznych univerzitách po celom Slovensku, členstvo je však dobrovoľné. V SAŠAPe sa snažíme prostredníctvom prednášok, diskusií, workshopov a iných aktivít sprostredkovať psychologické poznatky nielen pre iných študentov či odborníkov, no i pre verejnosť. SAŠAP takisto patrí pod EFPSA (European Federation of Psychology Students‘ Associations), ktorá poskytuje celoeurópske možnosti pre angažovanie členov, ako meetingy, konferencie, kongresy a iné. Všetky tieto aktivity sa však v poslednom roku z dôvodu pandémie odohrávajú v online priestore, no dúfame, že v budúcnosti bude možnosť opäť sa stretnúť aj prezenčne.

Prečo ste sa k SAŠAP pridali aj vy?

Chcela som získať nové skúsenosti aj mimo školy, ktoré mi chýbali. Aspoň z môjho pohľadu je možností, v rámci ktorých by sme sa ako študenti psychológie mohli angažovať v praxi, veľmi málo. Vďaka SAŠAPu som sa veľa naučila. Každý z nás má možnosť nielen zúčastňovať sa prednášok s rôznymi odborníkmi zo Slovenska a Česka, no takisto tieto prednášky a iné aktivity plánovať a následne ich viesť. Navyše som spoznala ľudí, ktorí majú pre psychológiu rovnaké zapálenie ako ja a chcú niečo zmeniť.

Je dôležitý networking a spoznávanie aj iných študentov a absolventov?

Myslím si, že networking je veľmi prínosný. Spoznávanie iných študentov a absolventov v rámci každého odboru môže priniesť nové poznatky, kontakty, priateľstvá. Práve vďaka takýmto kontaktom sa následne môžeme spojiť s odborníkmi či s ponukou práce. Keď študujete niekoľko rokov, veľmi rýchlo si zvyknete na univerzitu a na ľudí, ktorých už poznáte. Niekedy je však fajn vyjsť zo svojej komfortnej zóny, spoznávať ľudí z iných univerzít a tým rozvíjať svoje znalosti a zručnosti.

Na Trnavskej univerzite poskytujeme tútoring

Na filozofickej fakulte pôsobíte aj ako tútor. Čo je to tútoring?

Tútoring je pomoc od starších študentov pre mladších, resp. prvákov. Starší študenti sú k dispozícii v súčasnosti najmä prostredníctvom online komunikácie, v rámci ktorej mladším odpovedajú na ich otázky a snažia sa im pomôcť.

Existuje tútoring aj na iných univerzitách?

Neviem, či existuje na každej univerzite, ale na niektorých určite áno. Ja osobne som sa s tútoringom mimo Trnavskej univerzity stretla napr. na Erasme v Olomouci v Česku, kde som ako nováčik takisto dostala tútora.

V čom je tútoring prínosný pre začínajúcich prvákov?

Začlenenie sa do nového univerzitného prostredia je často náročné a stresujúce, každý prvák sa musí naučiť žiť sám mimo domova, väčšinou v úplne novom meste, nájsť si nových priateľov a prispôsobiť sa odlišnému spôsobu výučby. Nie je pripravený na to, ako prebiehajú prednášky, akým spôsobom sa píšu a odovzdávajú priebežné práce, ako funguje napr. akademický informačný systém, či na koho sa obrátiť so svojimi otázkami. Ani my sme neboli pripravení a mali sme množstvo otázok. Starší študenti sú preto akousi oporou, keďže už vedia ako škola funguje, alebo aspoň poskytnú meno osoby, ktorá bude vedieť o danom probléme viac.

Aké máte plány na leto?

Chcem znovu viac cestovať. Je otázne, aké bezpečné bude z hľadiska pandémie navštívenie iných krajín, no na Slovensku je takisto veľa krásnych miest. Určite sa zastavím aj v Poľsku, keďže odtiaľ pochádza časť mojej rodiny, ktorú som už rok nevidela. Taktiež pomáham v jednom psychologickom centre v Trnave, takže sa budem ďalej vzdelávať aspoň takýmto spôsobom.

Tešíte sa už na nový akademický rok?

Áno. Mám veľmi rada prázdniny a voľno, no dúfam, že na jeseň už budeme môcť študovať opäť prezenčne. Študovanie online sme si vyskúšali a myslím si, že mnohí z nás by sa po letnom oddychu radi vrátili na univerzitu, k svojmu normálnemu, vysokoškolskému životu.

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Zaujímajú vás informácie z diania na TRUNI? Prihláste sa na odber nášho newslettra.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.