Skočiť na hlavný obsah
Peter Varga, predseda akademického senátu
08.02.2024

Druhá opakovaná voľba na funkciu rektora Trnavskej univerzity 2024-2028

Zasadnutie volebného zhromaždenia vyhlásenej druhej opakovanej voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora / rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2024 - 2028 (uznesenie AS TU 9K-1/2023) sa v zmysle výsledku korešpondenčného hlasovania Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bude konať dňa 14. februára 2024 v Aule Pazmaneum, na 1. poschodí budovy Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie č. 1 v Trnave o 10:00 hod.

Voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU uskutoční tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, ktoré je zložené zo všetkých členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a všetkých členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave.

Počas schôdze volebného zhromaždenia budú kandidát a kandidátka na funkciu rektora/rektorky jednotlivo verejne vypočutí a zároveň predstavia svoj návrh stratégie rozvoja univerzity. Po jednotlivých vystúpeniach bude nasledovať spoločná diskusia kandidáta a kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave.

Pripojiť sa a sledovať voľbu naživo budete môcť aj prostredníctvom MS Teams (cca. od 10:30 hod.): Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Na zasadnutie volebného zhromaždenie vás srdečne pozývame!

Peter Varga

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Trnavská univerzita v Trnave spracúva osobné údaje v súvislosti s voľbou kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky ochrany súkromia na Trnavskej univerzite v Trnave vrátane informácií podľa čl. 13 Nariadenia GDPR sú zverejnené na webovom sídle univerzity: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov .

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.