Skočiť na hlavný obsah
PR, Peter Buša SJ
21.01.2022

Dnes sme sa naposledy rozlúčili s prof. Jurajom Dolinským SJ

juraj dolinský sj

Dnes sme sa naposledy rozlúčili s prof. Jurajom Dolinským SJ, ktorý brány večnosti prekročil v sobotu 15. januára 2022. Na pohrebe bola prítomná rodina, zástupcovia teologickej fakulty a Trnavskej univerzity, spolubratia jezuiti, hostia z iných univerzít a ďalší členovia smútočného zhromaždenia. 

Svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorá bola spojená s pohrebnými obradmi, predsedal otec arcibiskup Ján Orosch. Zúčastneným sa prihovoril aj rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik: 

 

Nie strata, ale príležitosť ďakovať

V homílii sa prítomným prihovoril P. Jozef Šuppa SJ, ktorý okrem iného povedal:

„Niektorých ľudí si viac ceníme až vo chvíli keď ich strácame, tak by to mohlo byť aj pri nečakane rýchlom odchode P. Juraja. Pre nás jeho nečakaný odchod nie je stratou, ale príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar kňazského, rehoľného aj profesionálneho života. Poďakovať aj jemu samému za všetko to pekné a krásne, čo nám daroval svojim životom.

Juraj spoznal a uveril v lásku, ktorou nás Boh miluje, preto jeho život ani jeho smrť nezívajú prázdnotou. Svoj život naplnil láskou, ktorú znásobil talentami vo svojom povolaní kňaza, rehoľníka, profesora či dobrého a radostného človeka, ktorý aj posledné chvíle prežíval vo sviatostnej službe druhým a v ochote láskavo pomáhať.

Jeho náhly odchod nás učí, že život sa nemeria dĺžkou rokov ale hodnotami, ktorými žijeme. Podľa Kristovho evanjelia tými najlepšími hodnotami je láska plná pokornej úcty a viera vo večný, nový život“.

Kto bol prof. Juraj Dolinský SJ?

Narodil sa 9. novembra 1958 v Nitre. Po základných a gymnaziálnych štúdiách, ktoré absolvoval v rokoch 1974 – 1978 v Nitre, sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu univerzity Komenského v Bratislave kde študoval  do roku 1983.

Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre a po vysviacke pôsobil v nitrianskej diecéze vo viacerých farnostiach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave. V roku 1991 ho jeho provinciálny predstavený poslal na licenciáte štúdiá cirkevných dejín do Ríma na kde študoval na fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme.

Po návrate na Slovensko pôsobil jeden rok v noviciáte Spoločnosti Ježišovej v Trnave ako sócius magistra novicov a od 1. septembra 1995 ho provinciál vymenoval za prefekta školastikov do Bratislavy. Súčasne začal vyučovať cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza pri Trnavskej univerzite so sídlom v Bratislave. Od 1. augusta 1997 pôsobil v trnavskej komunite.

Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945“. Od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kde prednášal cirkevné dejiny. Prednášal aj na pedagogickej fakulte a na fakulte humanistiky a tiež dva roky prednášal v Nitrianskom seminári sv. Gorazda.

Roku 1999 absolvoval tretiu probáciu v Prešove a posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave.

V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dňa 24. januára 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia.

Provinciálny predstavený ho 31. júla 2017 menoval za predstaveného trnavskej komunity, pokračoval ďalej v pedagogickej činnosti na Trnavskej univerzite a dňa 13. novembra 2019 bol opäť menovaný za dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

P. Juraj Dolinský SJ zomrel vo veku 63 rokov v Prešove v sobotu 15. januára 2022 počas návštevy u svojich známych.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.