Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
10.05.2023

Udelili sme čestný doktorát Abrahamovi Skorkovi

trnava university

Rok a pol po návšteve pápeža Františka zavítal na Slovensko jeho osobný priateľ rabín Abraham Skorka. Trnavská univerzita tomuto svetovo uznávanému odborníkovi udelila v stredu 10. mája 2023 čestný doktorát za jeho prínos k rozvoju židovsko-kresťanského dialógu a medzináboženského dialógu a tolerancie v oblasti vedy a pedagogiky.

Dialóg smeruje k empatii

Trnavská univerzita je na Slovensku nositeľkou židovsko-kresťanského dialógu, napríklad od roku 2016 ponúka vzdelávací program Otvárame dvere. Udelením čestného doktorátu rabínovi Abrahamovi Skorkovi tak univerzita pokračuje vo svojich početných teologických, kultúrnych a spoločenských aktivitách v židovsko-kresťanských vzťahoch. 

Profesor Skorka nám pripomenul, že dialóg znamená postaviť sa na miesto toho druhého.

„Profesor Skorka nám pripomenul, že dialóg znamená postaviť sa na miesto toho druhého. Dialóg nás vedie k empatii. Kebyže dokážeme porozumieť druhým, nestávalo by sa toľko zlých vecí, akými sú vojny, násilie či iné prejavy extrémizmu,“ vysvetľuje prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner, SJ. Udelenie čestného doktorátu Abrahamovi Skorkovi má na Slovensku upozorniť na väčšiu úlohu dialógu vo vzájomnom spolunažívaní.

príhovor abraham skorka

Abraham Skorka: Návrat k Bohu

Počas udelenia čestného doktorátu vystúpil Abraham Skorka s hlavnou prednáškou Hľadanie Boha. Podľa profesora Georgetownskej univerzity vnáša vylúčenie Boha či popieranie akejkoľvek vyššej moci do života chaos. „Nedostatok hlbokej religiozity vedie k existenčnej prázdnote, ktorá môže priviesť ľudí k hrôzostrašnému správaniu. Úsilie o nezmyselnú grandióznosť – ako je túžba dobyť iné krajiny, vlastniť obrovské bohatstvo či dosiahnuť slávu – sa stáva fanatizmom. Tí, čo sú takto posadnutí, sa vďaka tomu dočasne cítia ako modly.  Tento sebaklam napĺňa náš svet ohňom a deštrukciou.“

Podľa rabína prof. Abrahama Skorku je potrebné nájsť samého seba – a deň čo deň hľadať Boha. „V každej ľudskej bytosti možno nájsť niečo nebeské. Výzvou v našom živote, keď každý z nás spoznáva, kým je, je objaviť nádheru tej Božej iskry, ktorou sme boli stvorení.“

Nedostatok hlbokej religiozity vedie k existenčnej prázdnote, ktorá môže priviesť ľudí k hrôzostrašnému správaniu. Objavme v sebe nádheru Božej iskry.

Na záver vyhlásil: „Na jednej strane vidíme veľký rozvoj vedy a techniky. Na druhej strane vidíme generácie, ktoré vytláčajú Boha zo svojho života a s Ním aj spravodlivosť, milosrdenstvo a dobro, ktoré sú tým, čo si Stvoriteľ od ľudstva želá."

"Je na každom z nás, aby sme sa pokúsili vnímať Jeho zámery a obrátili sa k Nemu tak, ako to pred tisícročiami urobil Abrahám. Abrahámovo dedičstvo ostáva pre nás všetkých naďalej výzvou, aj v súčasnosti, aj do budúcna.“

Abraham Skorka

Kto je Abraham Skorka?

Rabín Abraham Skorka v súčasnosti pôsobí ako hlavný výskumník pre židovské štúdiá a židovsko-katolícke vzťahy na Georgetownskej univerzite v americkom Washingtone, D.C,  ktorá je jednou z najprestížnejších univerzít v USA. Má dlhoročné skúsenosti z Latinskej Ameriky, kde sa venoval aj židovskému právu a bol riaditeľom rabínskej školy. V rokoch 1996-2008 a 2010-2017 pôsobil ako rektor a tiež ako profesor židovského a rabínskeho práva v Latinsko-americkom rabínskom seminári. V slovenčine mu vyšiel spoločný rozhovor s pápežom Františkom O nebi a zemi.