Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská, archív
19.02.2023

Bývalý poverený rektor Andrej Filipek SJ zavŕšil svoje pôsobenie na Trnavskej univerzite

Andrej Filipek SJ

Bývalý poverený rektor doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD. zavŕšil svoje pôsobenie na Trnavskej univerzite, ktoré trvalo skoro 25 rokov. Rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik mu odovzdal ďakovnú pamätnú listinu.  Uskutočnilo sa tak počas inaugurácie nového dekana teologickej fakulty prof. Mareka Šmida. Slávnostné zhromaždenie oboznámil s obsahom pamätnej listiny prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť prof. Vladimír Rábik.

"Odovzdaním tejto vzácnej listiny oceňuje Trnavská univerzita a jej teologická fakulta zásluhy docenta Andreja Filipeka nielen lokálne slovenského významu, ale aj európskeho a celocirkevného rozmeru. Je to pedagogická, akademická a administratívna činnosť, výchova a formácia dospelých kresťanov: kňazov, rehoľníkov a laikov," vysvetlil prorektor pre vonkajšie vzťahy prof. Miloš Lichner SJ.

Rodák zo Spišskej Starej Vsi (1948) sa venoval pedagogickej činnosti od roku 1998 až do ukončenia zimného semestra 2022. Prednášal systematickú a liturgickú teológiu. "Osobným príkladom pedagóga a duchovným sprevádzaním ovplyvnil generácie mladých študentov, z ktorých sa medzičasom stali vysokoškolskí učitelia pôsobiaci doma a v zahraničí. Vedeckú prácu rozvíja v oblasti systematickej teológie, publikoval päť monografií, dve vysokoškolské učebnice a niekoľko desiatok vedeckých a odborných štúdií," priblížil jeho spolubrat zo Spoločnosti Ježišovej M. Lichner.

Docent Andrej Filipek je medzinárodne známym odborníkom na systematickú teológiu a liturgiku. Počas aktívneho akademického pôsobenia bol členom viacerých významných organizácií doma a v zahraničí. Viac rokov pôsobil ako expert AVEPRO agentúry Kongregácie pre katolícku výchovu Svätej stolice vo Vatikáne pre hodnotenie a rast kvality cirkevných univerzít. Dlhé roky pôsobil na teologickej fakulte ako vedúci katedry systematickej teológie. V rokoch 2007-2011 pôsobil ako prorektor a v roku 2011 bol povereným rektorom Trnavskej univerzity.

"Docent Andrej Filipek sa významne podieľal na rozvoji vedeckej a výchovno-vzdelávacej práce, čím prispel k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu nielen fakulty, ale celej Trnavskej univerzity v medzinárodnom kontexte," uzatvára M. Lichner.