Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Anton Neuwirth odpustil svojim väzniteľom a prenasledovateľom

MUDr. Anton Neuwirth, Dr.h.c. bol lekár, politik, diplomat aj bývalý politický väzeň. Trnavská univerzita mu v roku 1998 spolu so Silvestrom Krčmérym a Vladimírom Juklom udelila čestný doktorát. Narodil sa pred sto rokmi 22. januára 1921, pri jeho storočnici mu minister zahraničných vecí Ivan Korčok venoval Medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu. V súčasnosti je po ňom pomenované Kolégium vychovávajúce budúcich kresťanských lídrov. O tejto významnej slovenskej osobnosti sa zhovárame s profesorom Bohumilom Chmelíkom, nositeľom Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.

Anton Neuwirth

Anton Neuwirth poznal život v zložitostiach

Ktorá z charakteristík najlepšie vystihuje Antona Neuwirtha?

Anton Neuwirth v priebehu života, už od stredo- a vysokoškolských štúdií, okrem profesionálnej odbornosti systematicky študoval teológiu, filozofiu a spoločenské vedy, a jeho životné skúsenosti z vyšetrovania a väzenia jednoznačne smerovali k politike aj diplomatickému pôsobeniu. Všetky základné charakteristiky jeho osoby komplexne predstavujú lekára a vedca, väzňa pre vieru, politika aj diplomata Antona Neuwirtha.

Ako si vy naňho osobne spomínate?

S MUDr. Antonom Neuwirthom som sa zoznámil začiatkom roka 1990 na pôde Kresťanskodemokratického hnutia. Bolo krátko po Nežnej a kresťania sa stali plnohodnotnými občanmi. KDH predstavovalo kresťanské, demokratické a konzervatívne myslenie bez väzieb k totalitnému režimu. A. Neuwirth mal v tomto prostredí výnimočné postavenie svojim filozoficko-teologickým rozhľadom a životnou múdrosťou. Bol priateľský, žiadal, aby sme mu tykali a hovorili Tónko, vedel pohotovo poradiť v praktickej politike, poznal život v jeho zložitostiach.

Po Neuwirthovi nezostalo žiadne rozsiahle literárne dielo, ale umeleckým dielom bol jeho život, jeho osobnosť. Stretnúť sa s ním bolo niečo ako vypočuť si symfóniu alebo prejsť sa nádherne vyzdobenou katedrálou. (Marek Michalčík)

Prečo na jeho osobnosť nezabudnúť ani po 16 rokoch od jeho úmrtia (21. september 2004)?

Anton Neuwirth je nezabudnuteľná osobnosť. Cez jeho životné osudy spoznávame osudy Slovenska 20 storočia. Nábožensky zmiešaná rodina, otec Žid, matka katolíčka. Katolícka životná orientácia od detstva cez vysokoškolské  štúdiá,  príprava na povojnový ateistický boľševizmus vzdelávaním v krúžkoch „Rodina“. Vojnové obdobie, v ktorom zahynulo dvanásť príbuzných pre židovskú vieru. V povojnovom období odvolanie zo štipendijného pobytu vo Švajčiarsku.  Vysokoškolský pedagóg v Košiciach nepodpísal telegram žiadajúci najprísnejšie potrestanie biskupov, zatknutie na pôde univerzity, odsúdenie na 12 rokov väzenia pre vieru a nie za špionáž pre Vatikán.  Ošetrovateľ vo väzniciach. Vysokoškolský pedagóg v Martine nesúhlasil s vystúpením z Cirkvi, nasledovalo odvolanie z vedúceho postu.  Diplomat šikanovaný mečiarovou vládou.  Dôvodov, prečo nezabudnúť na Antona Neuwirtha, je viac než dosť.

Neuwirth sa zapísal do dejín slovenského lekárstva

Ktoré hodnoty Neuwirth žil?

Bola to viera v Boha, ktorá mu po celý život umožňovala jednoznačnú životnú orientáciu. Hodnotami jeho života boli hodnoty, ktoré sú aj dnes aktuálne pre veriacich i bezvercov. Cti otca a matku, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo: zhrnuté v známom „miluj svojho blížneho ako seba samého“.  Súhlasím s vyjadrením rektora Kolégia Antona Neuwirtha Martina Luterána, že „bol to svätý muž, ktorý prežil život naplno napriek rôznym prekážkam, ktoré mu pod nohy kládli komunisti či mečiarovci“.

Aj v Ilave aj v Leopoldove bol vždy usmiaty a veselý a až teraz si uvedomujem, že mojich rodičov to určite stálo veľa vnútornej sily, aby sa nám deťom, tých 60 minút dvakrát do roka, zdalo, že je všetko v poriadku. (Anna Záborská)

Anton Neuwirth je aj doctorom honoris causa Trnavskej univerzity. Ako sa to stalo, že práve naša alma mater mu udelila čestný doktorát?

Trnavská univerzita od svojho vzniku poctila vyznačením doctor honoris causa celý rad domácich i zahraničných osobností. Ukázala, že je univerzita nová, nemarxistická, hlási sa k historickej Universitas tyrnaviensis a vyznáva jej hodnoty. Preto nemohol chýbať v návrhu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce lekár a vedec MUDr. Anton Neuwirth, ktorý sa zapísal do dejín slovenského lekárstva tým, že odhalil a popísal výskyt dedičného ochorenia alkaptonúrie na Horných Kysuciach.

Liečiť zlo láskou

Podľa Petra Zajaca bol Anton Neuwirth typ mysliaceho a chápavého konzervatívneho politika s obrovskou životnou skúsenosťou tolerantného a ekumenického človeka: „Radi si spomíname na diskusie, ktoré viedol s dnes už nebývalou prvorepublikovou noblesou a veľkorysosťou.“ Máme ešte dnes najmä v politike podobné osobnosti – noblesné, uvažujúce, veľkorysé?

Myslím že sa nemýlim, ak poviem, že nemáme. Keď si spomínam na jeho pôsobenie v Slovenskej národnej rade, bol rešpektovaný a vážený poslancami všetkých strán. Úctivé, tolerantné vystupovanie a snaha pochopiť aj politického protivníka, pohotové reakcie jednoznačne formulované, predrokovanie problému za účelom spoločnej zhody, zrozumiteľné parlamentné vystúpenia zdôrazňujúce umiernenosť. Nenapodobiteľné!  A obdobne aj vystupovanie kandidáta na prezidenta, ako aj reprezentačné pôsobenie prvého slovenského veľvyslanca v diplomatickom prostredí Vatikánu.

Keď bol presvedčený o dobrej veci, nedal sa ničím odradiť, ani vlastnou slabosťou. Neodradilo ho ani to, že sa pomýlil alebo nevedel ako ďalej. (prof. Marek Šmid)

Jeho životným mottom bolo „Liečiť zlo láskou“. Mali by ste odporúčanie, ako jeho slová napĺňať v aktuálnej situácii?

Tak ako je tma nedostatkom svetla, tak je zlo nedostatkom lásky, pretože láska obsahuje aj rozmer dobra. Známe Neuwirthovo životné motto „Liečiť zlo láskou“, ktoré je aj názvom jeho autobiografického diela, vychádza z požiadavky odpustenia. Odpustenia medziľudského, medzináboženského a rovnako odpustia krívd, aj historických, medzi národmi. Po odpustení prichádza obdobie porozumenia, spolupráce a lásky. Lásky, ktorú dnešný svet tak neodkladne potrebuje.

Anton Neuwirth odpustil svojim väzniteľom a prenasledovateľom, a k pochopeniu tohoto odpustenia viedol svoju manželku a deti. Tu nachádzam odporučenie, ako napĺňať jeho odkaz.

foto: archív B. Chmelíka, KAN, TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!