Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Henrieta Žažová, PhD. | foto: TRUNI/Barbora Likavská
30.10.2023

Slúžil jezuitom aj ako miesto odpočinku Esterháziovcov. Aké sú zaujímavosti univerzitného kostola?

univerzitný kostol Trnava

Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa v Trnave najčastejšie povie univerzitný kostol, veď od svojho vzniku je tento chrám v tesnej duchovnej aj geografickej blízkosti Trnavskej univerzity. Naša historická predchodkyňa bola založená v roku 1635 a len dva roky nato - v roku 1637 - vysvätili vtedy ešte nedokončený kostol, v ktorom sa konávali univerzitné dišputy aj promócie.

V súčasnosti je katedrálny chrám Trnavskej arcidiecézy miestom, v ktorom na našej alma mater začíname akademický rok prosbou o Dary Ducha (Veni Sancte) a ukončujeme ďakovnou bohoslužbou Te Deum.

PhDr. Henrieta Žažová, Phd. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity pripravila presne 14 zaujímavostí o tomto chráme. Preverte svoje vedomosti - a budeme radi, keď sa dozviete aj niečo nové. 

univerzitný kostol Trnava

Viete, že kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave

... stojí na základoch stredovekého kostola a postavený bol v priebehu jediného roka 1636?

... má rozmery 61,00 m (dĺžka) x 28,10 m (šírka) x 20,30 m (výška)?

... bol vybudovaný v novom – barokovom slohu ako prvý na území Uhorska?

... bol postavený podľa vzoru jezuitských kostolov vo Viedni a v Ríme?

... postavili jezuiti krátko po založení Trnavskej univerzity, preto sa zároveň stal univerzitným kostolom?

... bol miestom slávnostných dišpút absolventov univerzitného štúdia teológie a tiež ich promócií?

.... financoval uhorský palatín Mikuláš Esterházi, ktorý investoval do výstavby 70 000 zlatých v čase, keď za dom v meste kupec zaplatil okolo 300 zlatých?

... má kryptu, v ktorej boli pochovávaní členovia významného uhorského aristokratického rodu Esterháziovcov?

... bol vysvätený 30. augusta 1637 jágerským biskupom Jurajom Lipajom a na druhý deň sa v kostole konal pohreb šiestich zosnulých detí bratov Mikuláša, Daniela a Pavla Esterháziovcov?

... v priebehu pohrebu druhej manželky palatína Mikuláša Esterháziho – Kristíny Ňáriovej v roku 1641 bol pokrytý na stenách čiernym súknom a okolo katafalku horelo až 1100 lampášov?

... má s výškou 20,30 m a šírkou 14,80 m jeden z najväčších drevených ranobarokových oltárov v strednej Európe?

... mal hlavný oltár vysvätený na sté výročie založenia jezuitskej rehole – Spoločnosti Ježišovej v roku 1640?

... zdobili bohatými dekoráciami v priebehu šiestich desaťročí (1640 – 1700) desiatky talianskych, rakúskych a domácich majstrov – maliarov, štukatérov, sochárov a rezbárov?

... slúžil pôvodne jezuitom, univerzite, ako miesto odpočinku Esterháziovcov a od roku 1978 dodnes ako katedrálny chrám Trnavskej arcidiecézy?