Skočiť na hlavný obsah
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
09.11.2022

Zatvoríme svoje brány 17. novembra 2022?

trnavská univerzita, foto Barbora Likavská

Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Neskôr slovenskí rektori vyjadrili svoj nesúhlas s ďalším prepúšťaním zamestnancov. Vysoké školy avizovali, že ak nedôjde k splneniu ich požiadaviek, budú musieť zavrieť svoje brány k 17. novembru 2022. Ako sme na tom na Trnavskej univerzite? Vysvetľuje rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc.:

Trnavská univerzita koordinuje svoj postup s ostatnými vysokými školami. Univerzita je členom Konzorcia slovenských univerzít U10+ a jeho reprezentácia sa zišla minulý týždeň vo Zvolene, aby prerokovala ďalší postup. Na základe výsledkov týchto rokovaní sa univerzity združené v Konzorciu U10+ zhodli na tom, že:

  1. sa zlepšila sa komunikácia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  2. prišlo k čiastočnému naplneniu požiadaviek vysokých škôl, ktoré deklarovala Slovenská rektorská konferencia,
  3. finančné prostriedky vo výške 17 mil. eur, určené na pokrytie zvýšených nákladov na energie v tomto roku, už boli rozpísané a alokované do rozpočtov vysokých škôl, čo platí aj pre Trnavskú univerzitu v Trnave,
  4. odznel verejný prísľub ministra školstva, že avizované viazanie rozpočtových prostriedkov v rozpočte určenom pre vysoké školy na rok 2023 sa neuskutoční a rovnako pán minister vyhlásil, že nepodporuje znižovanie počtu zamestnancov vysokých škôl v budúcom roku, bez ohľadu na možnosti vysokých škôl v oblasti personálneho zabezpečenia poskytovaných študijných programov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Trnavská univerzita ako člen Konzorcia univerzít U10+, podobne ako jeho ďalší členovia, rozhodla pokračovať v riadnom vyučovaní aj po 17. novembri 2022. Súčasne budeme spolu s ostatnými univerzitami trvať na splnení všetkých požiadaviek, ktoré vo svojom vyhlásení sformulovala Slovenská rektorská konferencia a budeme vyvíjať úsilie, aby sa uskutočnili ďalšie rokovania s ministrom školstva o riešení finančnej situácie vysokých škôl.