Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Za Vladimírom Juklom

Zdroj: 
Kancelária rektora

Čestný doktor Trnavskej univerzity, ktorý nám ukázal, čo je skutočný život.

„Ak sa nechceš zblázniť vo väzení, ak nechceš prísť o rozum alebo nechceš spáchať samovraždu, tak sa modli. Modlitba bola skutočne sila, vďaka ktorej mohol veriaci človek obstáť v tom strese, v tom mnohonásobnom ponižovaní, v tom zbavení prakticky všetkého majetku...“

 Slová Vladimíra Jukla, matematika a fyzika, ktorému v roku 1998 udelila Trnavská univerzita v Trnave titul Doktor Honoris Causa. Vyše 13 rokov vo väzení, z ktorého vyšiel až ako 40 ročný v roku 1965 za tak zvanú velezradu a špionáž, v dnešnom preklade v skutočnosti za obetavú službu mladým, ktorým ponúkol byť vnútorne slobodnými, vzdelanými a veriacimi ľuďmi.

Vladimír Jukl zomrel 1.mája 2012. Na rozlúčke s ním dňa 8.mája 2012 som ako rektor s hrdosťou vnímal slová, že Trnavská univerzita v Trnave mu ako jediná inštitúcia udelila toto vysoké vyznamenanie. Je to česť predovšetkým pre nás, pre univerzitu. Ako človek a jeho žiak, či priateľ som vnímal veľmi presvedčivo jeho ukážku skutočne prežitého života s Bohom. Je veľmi silnou výzvou nerezignovaťa rozpoznať naše možnosti na zlepšenie sveta okolo nás. Jeho, z veľmi nepozorného pohľadu, prehratý život (neviem si predstaviť jeden, tri, sedem, trinásť rokov byť mučený vo väzení a potom z neho vyjsť plný odhodlania odpustiť svojim prenasledovateľom a pomáhať zo všetkých síl ďalej) je pokladom a obrovskou výhrou. To je dôležité pre nás, ak sa nám zdá, že to jednoducho už ďalej nejde... Vďaka ti, Vladimír.

O Vladimírovi Juklovi sa viac dozviete na stránke http://www.njl.sk/Default.aspx?CatID=98