Skočiť na hlavný obsah
PR
29.11.2021

Z Nádvoria si odnesieme mnoho užitočných lifehackov

Nina Kelemenová, Tereza Švihoríková

Nina Kelemenová a Tereza Švihoríková sú nielen naše študentky, ale svoje zručnosti a znalosti si rozširujú aj v štipendijnom programe Nádvorie Kampus, a to len pár metrov od Trnavskej univerzity v historickom centre nášho akademického mesta. Ako sa im tam darí? Dozviete sa v našom rozhovore.

Nádvorie Kampus je o komunite

Čomu sa venujete?

Nina: Študujem na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a momentálne som v treťom ročníku bakalárskeho denného štúdia. Popri škole pracujem v advokátskej kancelárii, kde sa venujem trestnému a obchodnému právu. Okrem toho do mojich mimoškolských aktivít a záľub patril aj balet, ktorému som sa venovala v minulosti a vďaka nemu som sa dostala k spoločenským tancom. Taktiež sa zúčastňujem rôznych workshopov zameraných na témy kultúry, histórie či samotného umenia.

Tereza: Tiež študujem na právnickej fakulte, kde som ale momentálne v 1. ročníku magisterského denného štúdia. Som pre Ninu teda taký tútor (smiech). Popri škole sa okrem aktivít na Kampuse venujem tiež svojmu projektu @_inakost, ktorý sa prioritne zameriava na ženskú sebalásku. Ďalšou kľúčovou aktivitou môjho voľného času je dobrovoľníctvo v komunálnej politike.

Čo je to Nádvorie Kampus, kde obe momentálne pôsobíte?

Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný, štipendijný program pre denných študentov a študentky vysokých škôl v Trnave. Každý rok vyberajú šiestich uchádzačov, ktorí potom bývajú spolu v jednom byte na Nádvorí.

Každý z nás má svojho osobného mentora, ktorého nám vyberú aj na základe toho, čo by sme chceli dosiahnuť.

Každý z nás má svojho osobného mentora, ktorého nám vyberú na základe našich požiadaviek, preferencií ale aj na základe toho, čo by sme chceli dosiahnuť a ako by nám práve ten-ktorý mentor vedel k tomu dopomôcť. Okrem toho sa zúčastňujeme rôznych workshopov, ktoré nám pomáhajú k vytvoreniu nášho finálneho projektu, na ktorom pracujeme všetci spoločne. Taktiež máme aj rôzne podnetné stretnutia a večere so zaujímavými osobnosťami. V neposlednom rade je Nádvorie Kampus o komunite, ktorú tvoríme spolu s celým Nádvorím.

Nina Kelemenová, Tereza Švihoríková

Obklopení inšpiratívnymi ľuďmi 

Prečo ste sa rozhodli práve pre Nádvorie Kampus?

Nina: Keď som videla, že je spustené prihlasovanie pre Kampus, najprv som si povedala, že sa prihlásim až o rok. O pár dní na to som zmenila svoje rozhodnutie, nakoľko po preštudovaní webovej a instagramovej stránky ma tento program zaujal a chcela som to hneď skúsiť a byť súčasťou niečoho takého – byť obklopená inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí ma budú posúvať v pred. Brala som to ako taký challenge, ktorý ma posunie vpred po každej stránke. Program nám ponúka široké možnosti cez rôzne aktivity, ktoré tu máme. Osobnostne ma zaujal mentoring, vďaka ktorému sa vedomosťami a vnímaním sveta posúvame vpred.

Tereza: Od mala žijem v malom Ríme, avšak nikdy som nezažila tú pravú chuť centra mesta v úplnej noci a tichu (smiech). Ale to nebola prioritná motivácia. Nádvorie Kampus som brala ako ďalšiu novú výzvu. Už od strednej školy dlhodobo vkladám svoj čas do aktivít, ktoré mi pomáhajú rozvíjať seba a moje okolie. V programe, ktorý Kampus ponúka som takú možnosť videla. Mať pri sebe mentora a opäť posunúť projekty, či priniesť nové veci do Trnavy a pre jej obyvateľov, ale aj prechádzajúcich ma motivovalo sa prihlásiť. Obdobne tomu bolo tiež prehĺbenie si vzťahov v rámci „trnavskej“ komunity ľudí a spoznanie nových, v niečom rovnako zmýšľajúcich a inšpiratívnych nadšencov.

Opustenie komfortnej zóny

Čo vám zatiaľ skúsenosť s Nádvorím (Kampusom) dáva?

Tereza: Prvou a kľúčovou skúsenosťou bolo prelomenie mojej komfortnej zóny. Neberte to tak, že by mi moji spolubývajúci prekážali, práve naopak. Tešila som sa (a stále tomu tak je), že môžem po „dlhom“ detstve žiť aj s niekým iným ako je moja rodina. De facto to zmenilo moje mierne návyky leňocha na večne čistotného perfekcionistu, ktorý si hneď všetko po sebe bezodkladne upratuje (možno trochu preháňam) (smiech). Ďalšími pozitívnymi skúsenosťami sú samotní ľudia prítomní na Nádvorí. Je to až čarovné, aká milá a rodinná atmosféra tu panuje.

Nina: Plne súhlasím s Terry. Taktiež to bol pre mňa taký akoby prelom komfortnej zóny, pretože som, podobne ako Terry, bývala celý život doma s rodinou. Nikdy som nebola na internáte a ani inom „študentskom“ byte. Tešila som sa a bola som zvedavá, aké to bude. No na druhej strane som mala aj menšie obavy, pretože predstava, že budeme šiesti na jednom byte a vedieť sa zladiť s bežnými domácimi prácami či varením, bola pre mňa neuchopiteľná a nevedela som si ju predstaviť (smiech). Moje obavy sa ale nenaplnili a naozaj u nás prebýva veľmi dobrá atmosféra, ktorá verím, že bude u nás až do konca programu.

Nina Kelemenová, Tereza Švihoríková

Musíte na Nádvorí aj študovať niečo navyše?

Ak sa bavíme o štúdiu ako takom, študovať navyše nemusíme. Skôr ide o chuť a záujem podieľať sa na iných veciach, a tým sa vzdelávať v praxi.

Bývate v centre Trnavy. Je aj to plusom? Aké je to byť v centre diania?

Pre každého je plusom mať všetky dobré podniky pod oknom (smiech). Ak chcete niekam ísť, dostanete sa tam vždy naozaj veľmi rýchlo. Obe sa však zhodneme aj na negatíve „centre diania“ kedy napríklad každú hodinu bijú zvony na mestskej veži, prípadne cítime vôňu prichádzajúcich vianočných trhov a iných verejných podujatí, ktorá je niekedy pri náročnom štúdiu na práve „smrtiaca“, ak jej odoláte. (smiech)

Študenti v Trnave: Veľa sa smejeme, rozprávame - a riešime každodenné problémy

Program sľubuje aj stretnutia so zaujímavými osobnosťami. Podarili sa nejaké?

Program (aktivity na Kampuse) sú obdobne ako vysokoškolské štúdium rozdelené na zimný a letný semester. Ten zimný nám má práve priniesť tri inšpiratívne večery so zaujímavými hosťami. Jeden taký máme už za sebou. Našou hostkou bola etnologička a sociálna antropologička Miroslava Hlinčíková, ktorá nás previedla cez život v Indii až po kultúrne diverzity v mestskom prostredí.

Rozhovor s Mirkou bol pre nás všetkých veľmi obohacujúci, nerozprávali sme sa len o jej „kariérnych“ úspechoch, ale aj o bežných ľudských veciach. Porozprávala nám tiež o tom, ako pre Trnavu priniesla Trnavský rínek a akoby sme Trnavu mohli v rámci Kampusu obohatiť my.

Na Nádvorí sa stretávate aj so študentmi z iných trnavských univerzít. Aká panuje medzi vami nálada?

Myslíme, že nálada u nás „doma“ je vždy pozitívna – a to skutočne. Aj napriek tomu, že sme sa vôbec nepoznali, veľmi rýchlo sme naskočili na taký náš spoločný „vajb“ a dokážeme sa spolu rozprávať a hrať rôzne spoločenské hry aj do druhej rána! A to nepreháňame. Potom ráno pri raňajkách skonštatujeme, že to nebol najlepší nápad (smiech). Ak by sme to mali zhrnúť - veľa sa smejeme, rozprávame, hráme rôzne hry, ale, samozrejme, aj riešime rôzne každodenné problémy.

Nina Kelemenová, Tereza Švihoríková

Trnavská univerzita ponúka možnosti, ako naplniť naše predstavy o budúcnosti

Akú máte ďalšiu predstavu o svojom uplatnení?

Nina: Momentálne popri štúdiu a Kampuse pracujem v advokátskej kancelárii, takže moje kroky momentálne smerujú k advokácii, no nevylučujem prípadnú zmenu. Myslím si, že za štúdium by sme mali vyskúšať čo najviac rôznych odvetví a oblastí a postupe sa začať „hľadať“ a zisťovať, čo nám pasuje a čo nie, v čom sme naozaj dobrí a čo nás skutočne napĺňa.

Tereza: V tomto plne súhlasím s Ninkou. Napriek tomu, že študujem právo a všetci si ma v budúcnosti predstavujú ako advokátku či sudkyňu, ja sama som sa ešte nerozhodla. Právo ma baví, no aj veci súvisiace s marketingom, podcastovým mikrofónom či politikou nesmierne napĺňajú moju osobnosť. Preto v rámci študentskej kariéry skúšam rôzne stáže od ministerstva financií až po tvorbu marketingovej stratégie pre komunálneho politika.

Ako vám v ďalšej budúcnosti pomôže vaše predstavy naplniť Trnavská univerzita?

Nina: V možnostiach. Trnavská univerzita. a teda aj naša právnická fakulta nám ponúka široké spektrum možností, ako naplniť naše predstavy o budúcnosti. Napríklad nám ponúkajú rôzne stáže, či už na medzinárodnej úrovni alebo vnútroštátnej - teda tu, na Slovensku. Sú to stáže na rôznych ministerstvách, súdoch alebo na prokuratúre. Okrem toho máme možnosť ísť na Erasmus do krajiny, ktorej chceme, a teda aj tam si môžeme nájsť popri štúdiu prácu a skúsiť si, aké to je pracovať v tej istej oblasti, no v inej krajine. Možností teda máme naozaj veľa, stačí si vybrať a skúšať nové a nové veci. V neposlednom rade nás posúvajú vpred aj naši pedagógovia, ktorí nás motivujú rôznymi aktivitami a činnosťami pomáhať okoliu a iným ľuďom.

Na právnickej fakulte som sa naozaj našla. Spĺňa tie najkrajšie sny o vysokej škole, od profesorov až po vyučované predmety.

Tereza: Na právnickej fakulte som sa naozaj našla. Spĺňa tie najkrajšie sny o vysokej škole, od profesorov až po vyučované predmety. Ako Nina spomína, dáva nám mnoho príležitostí sa rozvíjať. Avšak okrem príležitostí na „kariéru“ by som vyzdvihla osobný príklad pedagógov a ich motiváciu vtiahnuť nás do dobrovoľníctva a služby pre iných. Momentálne nevylučujem ani doktorandské štúdium, počas ktorého by som pre študentov chcela byť obdobným prínosom.

Nina Kelemenová, Tereza Švihoríková

A ako vám v budúcnosti pomôže Nádvorie?

Tereza: Verím, že z Nádvoria si odnesiem mnoho užitočných lifehackov, ktoré mi pomôžu v akejkoľvek oblasti života. No najšťastnejšia budem, ak na konci pobytu budem môcť zhodnotiť, že mám vo svojom živote opäť minimálne ďalších päť kvalitných priateľov.

Nina: Nádvorie nám určite pomôže a dá veľa najmä po osobnostnej stránke, ale aj v tej profesijnej či akademickej. Práve vďaka workshopom a pravidelnému mentoringu získame plno nových, ako to Terry nazvala, „lifehackov“, pohľadov a myšlienok do budúcna. Taktiež verím, že na konci Kampusu budem mať v živote opäť nových, kvalitných a zaujímavých ľudí v mojom živote.

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.