Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť Teologickej fakulty TU