Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie rektora TU k voľbám do NR SR a udelenie rektorského voľna

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky, milí študenti,

rené bílikpred niekoľkými dňami zverejnili pedagógovia z našej teologickej fakulty vyhlásenie, v ktorom na pozadí blížiacich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, odmietli zneužívanie kresťanských hodnôt v predvolebnej rétorike a ich spájanie s ideológiami, ktorých jadrom je šírenie nenávisti, rasovej diskriminácie a strachu. Chcem touto cestou vyjadriť tomuto ich vyhláseniu a angažovanému postoju svoju plnú podporu.

Voľby, ktoré nás o necelé dva týždne čakajú, sú dôležité práve a predovšetkým kvôli tomu, aby sme predišli situácii, v ktorej by sa mohli vo významnej miere dostať k rozhodovaniu o hodnotovej orientácii Slovenskej republiky politické sily, ktoré majú ako súčasť svojej ideologickej „výbavy“ práve šírenie strachu a nenávisti. To všetko, pravdaže, „zabalené“ v lákavom obale jednoduchých riešení, sprevádzaných rétorikou „obnovenia poriadku“, čo, dovolím si upozorniť, nie je to isté ako spravodlivosť, transparentnosť či rovnaké šance pre všetkých. Som presvedčený, že členovia akademickej obce – študenti a pedagógovia Trnavskej univerzity v Trnave, vedomí si svojej občianskej zodpovednosti, urobia všetko pre to, aby demokratické voľby nevyústili do nedemokratického výsledku. Aby sme predišli takejto situácii, chceme urobiť maximum pre to, aby predovšetkým naši študenti v čo najvyššom počte využili svoje volebné právo. S týmto cieľom vyhlasujem na 28. 2. 2020 rektorské voľno pre študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Pridajte si nás! Ďakujeme!

//webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/facebook%20(1).png" /> //webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/instagram.png" /> //webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/linkedin.png" /> //webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/twitter.png" /> //webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/youtube.png" /> //webmail.truni.sk/home/matus.demko@truni.sk/Briefcase/soundcloud.png" />