Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Teologickej fakulty TU