Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vstup oligarchov do vnútorného prostredia vysokých škôl bude znamenať ich deštrukciu