Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vianoce sú pozvanie vstúpiť do Božej perspektívy

Prinášame vianočné duchovné zamyslenie nového správcu trnavského univerzitného pastoračného centra dp. Petra Bušu SJ.

Nachádzame sa v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice. Sv. Ignác z Loyoly – keď vo svojich Duchovných cvičeniach vovádza do tajomstva vtelenia – predstavuje Najsvätejšiu Trojicu ako hľadí na celý svet a všetkých ľudí, na ich radosti i starosti, na smútok i samotu, na to, ako žijú, ako komunikujú, jednoducho na všetko, čo sa deje na povrchu Zeme a na to, čo je viditeľné, ale aj na to, čo sa odohráva v skrytosti ľudského srdca. Ak by sme preniesli toto „hľadenie“ Trojice do našej doby, mohli by sme doplniť, že hľadí na ľudstvo sužované vojnami, hladom, ale aj aktuálnou pandémiou koronavírusu, napätiami medzi rôznymi národmi či etnickými skupinami, a hľadí tiež na našu konkrétnu situáciu na Slovensku a v Trnave a na našej univerzite.

Pohľad plný lásky a milosrdenstva

Je to ale pohľad, ktorý nie je pasívny, nie je to len pozorovanie z diaľky, ale tento pohľad je plný lásky a milosrdenstva voči ľudstvu a Božie srdce pohýna to, čo vidí – pohýna natoľko, že túži vykúpiť ľudské pokolenie. Boh, ku ktorému sa ľudia obracali, a prosili Ho, aby zahliadol, aby uprel svoj pohľad a zmiloval sa, konal, vypočul – ako to čítame na stránkach Biblie – v plnosti času zahliadol na ľudstvo a dal svojho Syna. Jeho „hľadenie“ sa stalo hmatateľným ako nikdy predtým. Hmatateľným, pretože vstúpil do sveta ako malé, krehké dieťa, narodené v skrytosti a tichu jednej betlehemskej jaskyne. Ten, ktorý nosí vo svojom srdci celý svet, vstupuje pokojne, nenásilne, nevnucuje sa, ale dáva seba a stáva sa svetlom vo tmách, chlebom života, cestou, pravdou, životom.

Vianoce: Boh koná

Vianoce sú pozvanie opäť raz vstúpiť do Božej perspektívy, hľadieť cez malé dieťa Ježiša na svet, ale aj na náš život, a tiež ho prosiť, aby očistil náš pohľad a dal milosť hľadieť jeho očami lásky, trpezlivosti, milosrdenstva na všetko to, čo sa deje v nás i okolo nás, v našich mestách, domovoch, vzťahoch, na našich pracoviskách, v školách, na univerzitách, internátoch, všade tam, kde prežívame našu každodennosť. Aby sme opäť nanovo spoznali a zakúsili, ako Boh koná v tomto svete zmietanom konfliktmi, napätiami, krízami.

Prichádza ako chudobný pútnik

Tento Boh, ktorý svojim pohľadom preniká svet a ktorý sa stal človekom, klope na dvere nášho srdca, aby sa otvorilo a aby s nami mohol zdieľať tajomstvo svojej lásky. Pozýva nás prijať ho ako Jozef, ako Mária, ako chudobní pastieri, vstupuje a prináša odvahu, svetlo, dobro, pokoj, nádej a nadovšetko lásku. Vstupuje pokojne, nežne, ticho do našich osobných i svetových dejín. Prichádza ako chudobný pútnik, naťahuje ruku a prosí, no chce len naše srdcia.

Toto sú Vianoce a tajomstvá, ktoré začíname sláviť – dar Boha samého pre nás. Prijmime ho, aby sme sa aj my mohli stať darom pre druhých tak, ako sa on stal darom pre nás.

Autor: Peter Buša SJ

správca trnavského univerzitného pastoračného centra

 

✅ Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes

✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu.

✅ Pozri si nás ešte bližšie, máme veľa fotiek :-)

✅ A aby ti nič neuniklo, prihlás sa na odber nášho newslettra.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png