Skočiť na hlavný obsah
Nicole Makóová, predsedníčka Študentskej rady
22.12.2021

Veríme na dobré skutky, pomáhame aj tým najzraniteľnejším

truni vianočné stromčeky prianí 2021

Primárnou úlohou Študentskej rady Trnavskej univerzity je zastupovať hlas študentov TRUNI, pomáhať im s čímkoľvek potrebujú – či už to je ohľadom štúdia, lepšie zorientovanie sa v univerzitnom prostredí či vytváranie komunity prostredníctvom našich klubov a rôznych podujatí..

Avšak nesústredíme sa len sami na seba, veríme na dobré skutky, pomáhame aj tým najzraniteľnejším, a preto každý december organizujeme nejakú charitatívnu udalosť. Tento rok sme sa rozhodli spojiť sily s občianskym združením Mapenzi a vytvoriť projekt pod názvom „Vianočné stromčeky prianí“.

O čo išlo? Na každej fakulte Trnavskej univerzity sme vianočný stromček dozdobili skromnými prianiami detí z detských domovov. Študenti, rovnako tak aj zamestnanci univerzity, mali príležitosť vybrať si vianočné prianie zo stromčeka, ktoré následne zakúpili a pekne zabalený, niekým vytúžený darček priniesli na zberné miesto fakulty, na ktorej sa prianie nachádzalo

Priania sa zo stromčekov pomaly, ale isto míňali, no vtom prišiel lockdown a nastala panika, ako tento projekt dokončíme, ak sú fakulty prázdne a termín vyzbierania darčekov sa kráti. Sme veľmi dojatí z toho, koľko dobrosrdečných študentov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov na našej univerzite máme.

Priania, ktoré ostali voľné, sme zavesili na naše sociálne siete a len sa po nich „zaprášilo“. Veľmi si to vážime, pretože vieme, že takýmto spôsobom ste do toho museli vložiť viac času a energie, pretože darček bolo nutné objednať online (obchody boli zatvorené) a bolo potrebné ho zaslať poštou do Trnavy. Vďaka vám sa nám spoločne podarilo urobiť krajšie Vianoce piatim zariadeniam (Centrum pre deti a rodiny Trnava, Špeciálne zariadenie v Trnave, Organizácia Vstúpte z Modry, Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica, Centrum pre deti a rodiny Štúrovo) a splniť celkovo 176 vianočných prianí.

Tešíme sa, že i napriek komplikáciám, ktoré nastali táto udalosť úspešne dopadla a každé dieťa si 24. decembra pod stromčekom rozbalí darček, po ktorom túžilo. ĎAKUJEME pánovi rektorovi, pani dekankám, pánom dekanom, ktorí ihneď túto udalosť odobrili a so všetkým nám pomohli, zamestnancom TRUNI, ktorí darčeky zbierali, kontrolovali, pomáhali odniesť, pánom vrátnikom, ktorí postavili stromčeky, a v neposlednom rade  každému jednému z Vás, ktorí ste sa pričinili splnením priania alebo viacerých prianí. SPOLU SME DOKÁZALI VIAC.

vianočné priania trnavská univerzita